МИНИСТЪР БОГОЕВ ПОДМЕНИ „ПОЗИТИВНАТА“ КОМИСИЯ


vd 01/09/2004

Шестима от общо 13-членната комисия, която определя кои лекарства се плащат от държавата, бяха сменени от правителството по предложение на здравния министър Славчо Богоев. Според вносителя на предложението, промяната се налагала поради изменения в служебното положение и длъжностните характеристики на членовете на комисията, както и за да се постигне по-висока ефективност в работата й.

Мотивът за промяната е, че „в повечето случаи при изчисляване на три четвърти от присъстващите не се получава цяло число, което създава затруднение при вземане на решение от комисията“. В новия текст при изчисляването на необходимия кворум и половината от него обаче пак не се получава цяло число. От здравното ведомство добавиха, че няма опасност от нарушаване на прозрачността, тъй като заседанията на „позитивната“ комисия са открити. Решенията обаче се взимат тайно!

Така шестима души, близки до здравния министър, ще могат да определят кои лекарства да се плащат от министерството, от здравната каса и от болниците. За тях в бюджетите на обществените институции са предвидени 400 милиона лева, които гарантират на производителите и вносителите сигурен пазар и печалба. За сравнение, на свободния пазар се продават лекарства за общо 200 милиона лева годишно.

Съгласно Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България, Министерският съвет, по предложение на министъра на здравеопазването, утвърждава състава на Комисията по позитивния лекарствен списък от 13 души – председател и 12 члена.

От състава на комисията бяха освободени шестима души – нейният председател Емил Христов, който бе назначен за директор на Изпълнителната агенция по лекарствата преди два месеца, и пет члена.

В новия състав на комисията влизат доц. Режина Джераси – председател, и членове – доц. Тодор Кантарджиев, магистър-фармацевт Емилиан Желев, доц. Дарвин Иванов, проф. Марта Балева, д-р Диана Николовска.

Както съобщиха някои всекидневници, доц. Джераси е съдружничка на майката на здравния министър Славчо Богоев, който я предложи за шеф на комисията. Доц. Джераси и Калина Гилина са регистрирали общ медицински център „Панамед“ с адрес апартамента на Богоеви. В здравните среди се говори, че доц. Иванов е регистриран като търговец на дребно с медикаменти, а Емилиан Желев е в ръководството на „Аптечно управление“ – Перник. Според депутати от здравната комисия, целта на рокадите е да се установи контрол върху работата на 13-те експерти – все близки до министъра хора, които по този начин могат да контролират 400 милиона лева за лекарства.

Министерският съвет прие и Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък.

Обсъждането на приложената документация към заявленията за включване на лекарствени продукти в позитивния списък се извършва на открити заседания. Комисията взима своите решения на закрити заседания, както досега с мнозинство от три четвърти.

Отменя се изискването за представяне на сертификат за лекарствен продукт, който е част от документацията при кандидатстване за разрешение за употреба в Изпълнителната агенция по лекарствата.

Променя се и срокът, в който Министерският съвет изменя и допълва списъка, въз основа на предложение на министъра на здравеопазването, за включване и изключване на лекарствени продукти. Досега той бе 30 септември. С промяната срокът се удължава до 30 ноември на съответната календарна година.

Novo Nordisk