2 МИЛИОНА БЪЛГАРИ БЕЗ ДОКТОР?


vd 01/09/2004

Всички, които не са си плащали здравните вноски, трябва да подадат документи за разсроченото им погасяване до 30 септември т.г. Право на това имат хората, натрупали поне 50 лева дългове към здравната каса до края на 2003 г. Те трябва да са платили и поне три вноски за тази година, което се прави с цел задлъжнелите да докажат, че са платежоспособни граждани.

Само 86 055 души в момента плащат разсрочено здравните си вноски, а едва 107 555 са подали молби за разсрочено плащане, но 21 500 са прекратили внасянето на дължимите суми и ще трябва отново да подават молби. Работодателите са платили осигуровките на други 98 688 души.

Хората с пропуски в здравното осигуряване трябва да се издължат до 31 декември т.г. В противен случай губят правото си на безплатна медицинска помощ, чиято стойност поема касата. Спешна помощ няма да бъде отказвана никому. Според шефа на здравната каса д-р Иван Букарев, около два милиона българи не са плащали здравните си осигуровки и ще загубят правото си на безплатна медицинска помощ догодина.

Novo Nordisk