ЗАПАЗВАТ БРОЯ НА НАПРАВЛЕНИЯТА


vd 01/07/2004

Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса се договориха най-сетне да се запазят същият брой направления през третото тримесечие на 2004 г., с които личните лекари работиха през второто тримесечие на тази година. От лекарския съюз уверяват, че въпреки летния период, през който заболеваемостта е по-ниска, лекарите ще могат да ползват достатъчно талони за консултации и медико-диагностични изследвания.

Здравната каса ще изплати на всички семейни лекари и специалисти средствата за първите шест месеца на годината на базата на инфлационен индекс 2.3%, съгласно Закона за здравното осигуряване. Това е съобразено с годишната инфлация за 2003 г. Във връзка с коригирането на регулативните стандарти, заложено в Националния рамков договор 2003, е постигната договореност от 1 юли цените, по които НЗОК ще заплаща на лекарите да се завишат с 2.3%.

Novo Nordisk