Поглед в миналото, настоящето и бъдещето


vd 01/07/2004

1921

Раждането на инсулина, довело до създаването на бързо- и бавнодействащи инсулинови препарати с различен произход и качества – в началото животински непречистени, след това монокомпонентни и днес – продукти на генно-инженерните технологии

1940

Хипотезата за връзка между диабета и хроничните усложнения на малките съдове на очите, нервите и бъбреците

1955

Въвеждане на първите таблетки за контрол на кръвната захар

1955-1965

Развиване и въвеждане в употреба на тестлентите за захар в урината

1959

Идентифициране на диабет тип 1 и диабет тип 2

1965-1970

Поява и въвеждане в употреба на тестлентите за визуална проверка на захарта в кръвта

1970-1975

Развиване и въвеждане в употреба на глюкомерите – първо в лекарските кабинети, а след това за редовен самоконтрол у дома

1977

Представяне на първите външни инсулинови помпи

1984

Въвеждане на базално-болусната терапия в клиничната практика

1985

Представяне на първото автоматизирано устройство за доставка на инсулина тип „писалка“ (пен)

1993

Диабет тип 1: 10-годишното проучване DCCT (САЩ) докладва, че интензифицираното инсулиново лечение забавя появата и прогресирането на хроничните усложнения на очите, нервите и бъбреците

1998

Диабет тип 2: 20-годишното проучване UKPDS (Великобритания) – най-мащабното и продължително изследване на това заболяване, извършвано някога – съобщи, че рискът от хронични съдови усложнения може да бъде намален с по-стриктно управление на кръвната захар и на кръвното налягане

2001-2002

Диабет тип 2: Профилактичните проучвания DPS (Финландия) и DPP (САЩ) сходно съобщиха, че рискът от диабет тип 2 при хората с преддиабет може да се намали чувствително (с 58%) чрез здравословна промяна в стила им на живот, включваща диета за умерено отслабване на тегло и лека, но редовна физическа активност. За отлагане на появата, а може би и за избягването на диабет тип 2, днес се препоръчва движение по 150 минути седмично и загуба на 7% от изходното тегло. Подобно намаление на наднормените килограми води до понижаване на кръвната глюкоза на гладно и се свързва с благоприятни ефекти върху цялата обмяна.

2000…

Диабет тип 1 – сбогом на инжекциите, на фобията и болката от иглата, на страха и срама от тежка хипогликемия…

Разработване и въвеждане в употреба на изкуствения панкреас, представляващ автоматизирано съчетание между напълно имплантиращи се системи за доставка на инсулин (инсулинови помпи) и имплантиращи се иглоподобни глюкозни сензори за продължително следене на кръвната глюкоза. Началните наблюдения показаха, че това съчетание – рожба на съвременнните технологии – намалява честотата на хипогликемиите десет пъти и подобрява трайно контрола на кръвната глюкоза (понижава стойностите на хемоглобин А1с, като в същото време освобождава напълно от всекидневните многократни подкожни инжекции и неприятните убождания на върховете на пръстите).

Диабет тип 2 – намаляване на тежкия и растящ товар…

Промотиране на здравословния начин на живот на обществено ниво (първична профилактика); инвестиране на средства за по-добро амбулаторно управление на обменните показатели и за намаляване на предизвиканата от лошоконтролирания диабет тип 2 сериозна сърдечносъдова заболеваемост (вторична профилактика). Резултатите са тези, които трябва да се имат предвид при пресмятане на цената на диабет тип 2 и при взимането на финансово и административно решение къде и за какво да се влага всяка парична единица на националния здравен бюджет.

2004-2006

Диабет тип 1: Очакват се първите инхалаторни системи за доставка на инсулина, които ще заместят нуждата от инжектиране на болусен инсулин (този инсулин наподобява бързо настъпващите, краткотрайни повишения на нормалната инсулинова секреция след прием на храна)

2010 – Една сладка одисея…

Диабет тип 2: Честотата на заболяването ще продължава да расте, включително и в европейските страни, макар и с по-лек темп от „новия свят“. До 2010 година се очаква в света да има 210 милиона диабетици тип 2. Прогнозираният чувствителен ръст ще доведе до допълнително натоварване на националните здравни бюджети, дори и в по-богатите държави. На фона на всичко това, населението в Европа застарява и хората в работоспособна възраст намаляват (а, те са тези, които плащат здравни и социални осигуровки). Общите директни разходи на здравеопазването нарастват годишно поради:

– застаряване на населението, а възрастните хора като цяло се нуждаят от повече медицински услуги

– увеличаване на теглото на съвременните хора поради заседналия им начин на живот (урбанизация) и системното прехранване с калории, животински мазнини и захарни изделия (нездравословно хранене на бедното и необразовано население в градовете)

– прогреса на медицинското познание, на медицинската технология и на фармацевтичната индустрия и свързаните с това очаквания за осигуряването на по-качествени и комплексни здравни грижи

Утре започва от днес…

Профилактика, профилактика и профилактика:Това е най-доброто средство за овладяване на епидемията от диабет тип 2 и за предотвратяване на неговите скъпоструващи и сериозни здравни и социални последици.