ХИЛЯДИ ПРЕКЪСНАЛИ ЗДРАВНОТО СИ ОСИГУРЯВАНЕ


vd 01/07/2004

От края на миналата до май тази година 339 637 души са прекъснали плащането на здравноосигурителните си вноски, заяви здравният министър Славчо Богоев. За същия период с разсрочени задължения са 93 384 души, а сумата за разсрочване е 25 375 000 лева. Без нито една здравноосигурителна вноска за периода от 2000 г. до януари 2004 г. остават 271 441 души. НОИ е предприел всички възможни мерки за оптимално обхващане на здравноосигурените лица и за изясняване и поддържане на техния здравноосигурителен статус.

За решаване на проблемите със здравните осигуровки е подготвен анекс към Меморандума за съвместна работа между НОИ и НЗОК, в който са направени предложения за приемане на допълнителни условия за отпадане статута на „здравна неосигуреност“ по вина на „трети лица“.

Novo Nordisk