БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ИНВАЛИДИ


vd 01/07/2004

Открита бе първата безплатна телефонна линия за консултации на хора с увреждания у нас. На телефон 0800 110 10 всеки работен ден от 9 до 17 ч. хората, които имат физически, сензорни или психични проблеми могат да задават въпроси към експерти на Националния съвет на хората с увреждания в България (НСХУБ).

Услугата е част от реализацията на тримесечен проект за комуникационна интеграция са хората с увреждания у нас, разработен от НСХУБ и агенция „ПР Медиа“ и подкрепен от фонд „Рехабилитация и социална интеграция“ към социалното министерство.

Всеки инвалид, който има неразрешен проблем или просто въпрос, може да се обади и да получи необходимата консултация и помощ. Чрез безплатния телефон хората с увреждания ще имат възможност да разрешават свои проблеми, да получат съвет и подкрепа без да напускат дома си.