СРЕЩА НА НЗОК С ФАРМАЦЕВТИ


vd 01/06/2004

По инициатива на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се състоя среща между Асоциацията на чуждестранните фармацевтични производители, Асоциацията на американските фармацевтични производители, Сдружението на производителите от Централна и Източна Европа и Сдружението на българските фармацевтични производители.

Обсъдена бе Наредбата за договаряне на лекарства, която регламентира реда и условията за договаряне на лекарствата, за които НЗОК напълно или частично заплаща. Тя съдържа процедурата и критериите за договаряне на конкретните лекарства, както и методиката за определяне на нивото на заплащането им.

Като основен принцип при определяне на нивото на заплащане ще бъде определянето на референтна стойност спрямо най-ниската предложена цена за даден медикамент. За останалите, по-скъпоструващи от тази цена лекарства, касата ще поема от 25 до 50% от цената. За основа на формиране на референтната стойност ще бъдат използвани данните от здравноосигурителни фондове в осемте държави, посочени в методиката. Новата методика стимулира производителите да предлагат по-ниски цени на продуктите си, което би повишило процента на реимбурсиране от страна на здравната каса.

НЗОК се ангажира да предостави на фармацевтичните производители информацията, с която разполага относно цените на лекарствата в другите държави, което ще бъде от полза за по-коректно и по-прозрачно извършване на процедурата. Беше обсъдена и самата процедура по договаряне, както и възможността в хода на преговорите производителите да могат да предлагат по-ниски цени.

След като бъде готов, проектът за Наредбата ще бъде представен за съгласуване в Комисията по прозрачност към Министерския съвет.

Novo Nordisk