ПАК ВРЕМЕ ЗА СМЯНА НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР


vd 01/06/2004

До 30 юни т.г. ще трае новата кампания, по време на която здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар. Смяната може да се извърши два пъти годишно – през месеците юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

Хората, които не са доволни от обслужването на досегашния си личен лекар, трябва да закупят формуляр и да го попълнят при предпочитания от тях общопрактикуващ доктор. Формулярът струва 10 стотинки, а в районните здравноосигурителни каси има информация за местата, откъдето той може да се купи. В столицата той се продава в медицинските книжарници на ДКЦ 22, ДКЦ 15 и ДКЦ 29. Информация за лекари, които имат договори с НЗОК се дава в районните здравноосигурителни каси, където има списъци с имената, адресите, телефоните и специалностите.

За смяната не се изисква хората да се отписват от листата на досегашния си личен лекар. Това, както и включването на новоизбраните в листата на общопрактикуващия лекар, се извършва в районните каси. Ако здравноосигуреното лице все още няма здравноосигурителна книжка, прави смяната само с новия талон за постоянен избор. Той е в два екземпляра – първият новоизбраният лекар изпраща в РЗОК, а втория оставя при себе си.

През декември 2003 година 229 601 души в страната са сменили личния си лекар. За София той е 40 205, за Пловдив – 20 815, за Варна – 14 587. Най-малък е броят им в Кърджали – 1645 и в Смолян – 1968.

Основните причини за смяна на личен лекар са свързани с нарушаване на достъпа до специализирана помощ, качеството на медицинското обслужване, разпадане на лекарската практика, прекратяване на договор от страна на здравната каса. В жалбите и по горещия телефон на НЗОК (тел. 0800 14 800) много често хората се оплакват, че не могат да намерят личните си лекари, когато имат нужда от медицинско обслужване и че не могат да се свържат с тях през почивните дни или през нощта.

Пациентите, съответно техните родители, настойници или попечители могат да подават жалби в регионалните центрове по здравеопазване, ако правата им са нарушени или не са доволни от медицинското обслужване.

Novo Nordisk