ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ НА ВНОС НА ЛЕКАРСТВА


vd 01/06/2004

Вносителите на лекарства вече ще представят банкова гаранция, благодарение на която за един месец ще могат да освобождават стоката от митнически склад. Стойността на вноса няма да може да надвишава размера на гаранцията. В края на месеца компаниите ще представят обобщена справка в митниците за количествата на внесените медикаменти и след това ще плащат дължимото ДДС.

За това се договориха министрите на финансите Милен Велчев и на здравеопазването Славчо Богоев с търговци на едро с лекарства. Постигнахме конкретна договореност за облекчено деклариране по вноса на лекарствата, което влиза в сила веднага, уточни Велчев. Според него размерът на гаранцията ще се избира от самия вносител, тъй като той ще има представа какви са очакванията за обема на импорта през предстоящия месец. Гаранцията ще дава сигурност на държавата, че при проблем с плащането на ДДС банката ще поеме задълженията на вносителя. Подобен проблем имаше със скандалната фирма „Магинед“, която дължи на бюджета близо 10 млн. лв. Собствениците й обаче са в неизвестност и не е ясно как държавата ще си прибере парите.

По новата схема на митнически режим някои от плащанията на изискуемия данък ще се отлагат с до 45 дни. При досегашния режим и най-малката партида лекарства трябваше да се декларира и да се плаща ДДС.

Дистрибуторите и чуждите производители приветстваха промените, докато представителите на българските фирми ги коментираха резервирано. Всяка мярка за подобряване на условията за работа на дистрибуторите прави бизнес климатът по-благоприятен, заявиха от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании. В България има митническо законодателство и то трябва да се спазва, а не да се създават парникови условия за някои търговци, контрираха от „Софарма“. Според тях дискусия може да има за ДДС върху лекарствата и неговия размер, а не дали да се прилага законът…

Novo Nordisk