ИЗЧИСТВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ


vd 01/06/2004

В края на май депутатите приеха на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване. Миналата година Народното събрание даде възможност на хората, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски, да могат да ги разсрочат до края на 2004 година. Тогава обаче не бе разписан краен срок за подаване на заявленията в териториалните поделения на НОИ. Удължава се срокът, в който длъжниците на здравната каса трябва да подадат документи за разсрочено плащане на задълженията си. Вместо до 1 юни те ще могат да сторят това до 30 септември т.г.

Не се ли издължат напълно до 31 декември, от 1 януари 2005 година губят правото си да ползват безплатна здравна помощ при личните лекари и специалисти, както и медикаменти. Става дума за поеманите от Националната здравноосигурителна каса медицински дейности.

Това не означава, че при спешна нужда от помощ или операция тези българи няма да бъдат обслужвани. Държавата продължава да поема разноските по дейностите на Бърза помощ в цялата страна, центровете за спешна помощ, както и „Пирогов“.

Общо 60 млн. лв. за здравни вноски дължат българските граждани. До този момент за 20 милиона лева от тях има подадени молби за разсрочено плащане на дълговете към здравната каса. Около 300 000 българи са здравнонеосигурени, защото са пропуснали да платят вноските си за повече от три месеца и ще трябва да дават пари на ръка в болниците за всяка медицинска услуга, тъй като касата няма да поема тяхното лечение. Засега едва около 60 000 от тях са подали заявления в НОИ. Остава задължението към осигурителния институт за здравни вноски да бъде повече от 50 лева, за да се разсрочи плащането.

Според гласуваните поправки в Закона за здравното осигуряване хората, които излизат в неплатен отпуск по свое желание, ще се осигуряват за здраве сами върху 100 лева доход. За тези, които са в неплатен отпуск по вина на работодателя или в отпуск по майчинство, работодателят ще внася дължимите здравни вноски също върху половината от минималния осигурителен доход. Досега при неплатен отпуск работодателят плащаше размера на вноските върху целия минимален осигурителен доход, независимо дали работещият е излязъл по свое желание.

Депутатите гласуваха още регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители да се осигуряват по същия начин, както и за социалното осигуряване – върху 25% от минималния осигурителен доход. С тази поправка за земеделските производители бе изравнен режимът на социалното осигуряване с този на здравното осигуряване.