Глибенкламид носи риск от хипогликемия


vd 01/06/2004

Това заключиха авторите на проучване на риска от хипогликемия при употребата на различни видове перорални антидиабетни средства (таблетки) при пациенти с диабет тип 2 (Holstein A, Egberts EH. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2003, 111;7:405-14).

Възрастните диабетици са специфично чувствителни към хипогликемия и тя е значима причина за заболеваемост и смъртност. Тази група пациенти имат намалена бъбречна и чернодробна функция, различни сърдечносъдови заболявания и лошо хранене, което налага внимателен избор на антидиабетна терапия.

Лечебните режими с антидиабетни средства трябва да намаляват риска от възникването на хипогликемични епизоди и да бъдат съобразени с индивидуалните нужди и с придружаващите болести на пациента

Препарати като метформин, розиглитазон и акарбоза намаляват инсулиновата резистентност или забавят абсорбцията на глюкозата от храната. Прилагани самостоятелно или комбинирани, тези перорални средства за контрол на диабета се свързват с минимален риск от хипогликемия.

Честотата на хипогликемията може да расте чувствително при съчетаването на метформин и розиглитазон със сулфонилурейни препарати или с репаглинид, които стимулират производството на инсулин от панкреаса.

От групата на сулфонилурейните препарати, глибенкламид е спорно средство поради повишения риск от хипогликемия. В такъв случай – има ли алтернативи?

Начални и все още ограничени на брой наблюдения показват, че при рутинно прилагане, новият представител на класа – глимепирид води до по-нисък риск от хипогликемия в сравнение с глибенкламид. Глимепирид не е склонен да причинява повече хипогликемии от останалите представители на класа като гликлазид и глипизид.

Репаглинид, който е бързодействащ стимулатор на ендогенната инсулинова секреция, също се свързва с по-нисък риск от хипогликемия от глибенкламид, особено при гъвкавото му дозиране (има хранене, има таблетка). Освен това, репаглинид може бъде подходящ избор при пациенти с намалена бъбречна функция, подчертават авторите на проучването.

Novo Nordisk