Диабетиците тип 2 на инсулин правят по-чести хипогликемии, отколкото се смята


vd 01/06/2004

Хипогликемията изглежда е по-честа при хората с диабет тип 2, които са на лечение с инсулин, от приеманата до момента – показаха публикуваните през декември данни от британско проучване (Henderson JN et al. Diabet Med 2003,20; 12:1016-21).

Като цяло, диабетиците тип 2, получаващи външен инсулин за контрол на заболяването им, правят по-редки хипогликемии в сравнение с диабет тип 1. Въпреки това, стремежът към по-стриктен гликемичен контрол при диабет тип 2, довел през последните години до по-ранното въвеждане на инсулиново лечение и до използването по-интензифицирани режими, може да увеличи риска от хипогликемия.

Ретроспективното проучване е проследило честотата на хипогликемичните епизоди за период от една година при разнородна група диабетици тип 2 на инсулиново лечение. Всичките участници (215 души на средна възраст 68 години) са получавали всекидневно по две или повече инжекции с инсулин в продължение на най-малко една година. 73% от пациентите са съобщили за един или повече хипогликемични епизоди от началото на инсулиновото им лечение. 15% са преживяли общо 60 епизода на тежка хипогликемия през предходната година, което прави честота от 0.28 епизода на пациент на година за цялата група.

От тежки хипогликемии са страдали по-често възрастните, както и хората с по-дълга диабетна история. Нещо повече, при пациентите с намален усет за улавяне на хипогликемията е бил намерен девет пъти по-висок риск от тежка хипогликемия. При тях по-често са настъпвали невроглюкопенични симптоми като обърканост и замаяност в сравнение със сигналните автономни признаци като изпотяване и треперене на ръцете.

Авторите на това проучване потвърдиха, че хипогликемията като цяло е по-рядка при хората с диабет тип 2 на инсулин, отколкото при диабет тип 1. Въпреки това, тежките хипогликемични епизоди при диабетиците тип 2, получаващи инсулиново лечение, са по-чести отколкото се смята до момента.

При по-голяма продължителост на лечението с инсулин, честотата на хипогликемиите започва да се приближава до наблюдавата при диабет тип 1, предупреди британският екип.

Novo Nordisk