РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВАРНА


vd 01/05/2004

Диагностика, терапия и борба с усложненията на диабета бе темата на работна среща на лекари от североизточна България, организирана във Варна. На форума проф. Лидия Коева изнесе доклад на тема „Диабетно стъпало – методически указания за диагностика и терапия“, доц. Бохчелян коментира „Клиничните аспекти при диабетното стъпало“, а доц. Христозов – „Приложение на готовите инсулинови смеси при овладяване на постпрандиалните гликемии“. На срещата, която е в рамките на националната кампания „Диабет без риск“, присъстваха ендокринолози от Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище.

Същият ден в медико-стоматологичния център „Кооператор“ бе открит специален кабинет за профилактика на диабетно стъпало – едно от тежките усложнения при диабетиците, водещо до инвалидизация.

Novo Nordisk