Оцетът подобрява инсулиновата чувствителност


vd 01/05/2004

Данни от сравнително проучване показаха, че оцетът подобрява инсулиновата чувствителност към храна с високо съдържание на въглехидрати при хора с инсулинова резистентност или с диабет тип 2

Инсулиновата резистентност е загуба на чувствителността на тялото към инсулина – ключовият хормон за регулиране на нивото кръвната глюкоза. Загубата на чувствителност към инсулина често предшества появата на диабет тип 2. Хората с инсулинова резистентност се нуждаят от по-високи нива на инсулин след нахранване, за да могат техните мускули ефективно да усвоят постъпващата в кръвта глюкоза.

Повишените изисквания към инсулинпроизвеждащите клетки на панкреаса водят до тяхното постепенно изтощаване и изчерпване – изявява се захарна болест (високо ниво на кръвна глюкоза първоначално след нахранване, а по-късно и на гладно).

Оцетът намалява постпрандиалните повишения на глюкозата и на инсулина, омекотява глюкозния и инсулиновия отговор към храна с високо въглехидратно съдържание, съобщиха през януари тази година авторите на проучването (Johnston CS et al. Diabetes Care 2004, 27:281-2).

Данните от него показват, че постпрандиалните повишения на инсулина са били чувствително намалени от оцета при участниците от контролната група (хора с нормална инсулинова чувствителност). При групите с инсулинова резистентност или с диабет тип 2 са били намалени постпрандиалните повишения и на глюкозата и на инсулина.

Това на практика означава, че оцетът има физиологичното въздействие, сходно с това на акарбозата или на метформина – два от широко използваните медикаменти за лечение на диабет тип 2, които подобряват инсулиновата чувствителност след нахранване в допълнение на техния основен механизъм на действие.

Мащабните превенционни проучвания Програма за предпазване от диабет (САЩ) и СТОП-тип 2 диабет (Европа) показаха, че тези две лекарства могат да отлагат появата на диабет тип 2 при хората с висок риск.

Небходими са по-нататъшни проучвания на действието на оцета в стомашно-чревния тракт и в скелетните мускули, които да потвърдят антидиабетните му свойства. Но, до момента се знае, че оцетната киселина потиска активността на ензима дизахаридаза в червата и повишава концентрацията на глюкозо-6-фосфат в скелетните мускули.

Учените предполагат, че органичните киселини като лимонена, оцетна и лактатна забавят смилането на въглехидратите и водят до ферментация в тънките черва, поради което намаляват постпрандиалния гликемичен отговор към храна с високо съдържание на захароза (сукроза) или на нишесте (хлебни изделия). Оцетната киселина се свързва и с удължено изпразване на стомаха.

Италианската кухня, която се смята за една от най-здравословните в света, използва оцет (най-често балсамико) за подправяне на студените предястия и на салатите. В края на миналата година американски изследователи публикуваха данни за ползата от оцета и киселите плодове за намаляване на гликемичния и инсулиновия отговор към храната и препоръчаха салатите да се подкиселяват с оцет или с лимон.

Novo Nordisk