НОВИ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗА


vd 01/05/2004

Работата на здравната администрация е подчинена на утвърдена от самата нея нормативна база. На 16 февруари 2004 г. в Министерството на здравеопазването бе внесен за утвърждаване медицински стандарт по ендокринология – захарен диабет, остеопороза, тиреоидни заболявания. Той е вече утвърден от междуведомствената комисия и за публикуването му се изчаква само още и становището на юристите.

На 30 април на обществеността бяха представени и методичните указания по остеопороза, разработени от специалисти на Българското дружество по ендокринология, Българската лига за профилактика на остеопорозата и Асоциацията по клинична остеодензитометрия. Новите указания за профилактиката и лечението на остеопорозата ще бъдат внесени за одобрение в Министерството на здравеопазването, съобщи председателката на Българското дружество по ендокринология доц. д-р Анна-Мария Борисова.

„Създаването на визията, както ние наричаме методичните указания, е важна стъпка към по-доброто лечение и към разбирането на проблемите на болните от остеопороза. Такива указания за всяка болест са нужни на здравната система в България, тъй като те гарантират високото качество на лечението“, каза тя.

В България има около 300 000 болни от остеопороза, от които на лечение са само 3000. Причина за това най-вероятно са високите цени на лекарствата – здравната каса поема само 25% от стойността им. В зависимост от различните лекарствени препарати пациентите трябва да доплащат от 52 до 92 лв.