Никотинамид не е ефективна защита срещу появата на диабет тип 1


vd 01/05/2004

Никотинамидът не може да предпазва от диабет тип 1 хората с висок риск да развият това заболяване. Това показаха финалните резултати от 5-годишното Европейско проучване за намеса срещу новопоявата на диабет с никотинамид (ЕNDIT), публикувани през март тази година (Lancet 2004, 363; 9413:925-31)

Участниците – 552 родственици по първа линия на пациенти с диабет тип 1, които на старта на проучването са с нормален глюкозен толеранс, но с висок титър на антитела срещу островните клетки – са получавали през устата никотинамид (производно на витамин В3) или плацебо за период от пет години.

Никотинамид, в прилаганата по време на проучването дозировка, не е намалил честотата на новопоявил се диабет. Общо 159 човека са развили заболяването за петгодишния период, от които 82 са получавали деривата на витамин В3 и 77 са били успоредно на плацебо (същата на вид таблетка, но без изучаваното вещество в нея).

Хората с повишени автоимунни маркери за диабет тип 1 (антитела срещу островните клетки и антитела срещу декарбоксилазата на глутаминовата киселина) са идеални кандидати за профилактична намеса, тъй като над 70% от тях се разболяват в близките години (изявява се хипергликемия поради прогресивно намаляващата собствена инсулинова секреция на панкреаса).

Днес учените разполагат със сигурни имунологични тестове за откриване на потенциалните диабетици тип 1, но все още няма ефективен и безопасен метод за тяхното предпазване (спиране на автоимунния процес в бета-клетките на панкреаса, водещ до постепенното им разрушаване).

Изследвания при мишки – експериментални модели на диабет тип 1 и пилотни проучвания при млади хора с висок титър на антитела (преддиабет) съобщиха по-рано, че никотинамид може да предпазва от появата на нарушението в обмяната. За съжаление, европейското проучване за намеса с перорален никотинамид не потвърди тази надежда.

Novo Nordisk