ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ ПАК ОТКАЗВА ДА ПОДПИШЕ НРД 2004


vd 01/05/2004

Заплатите на лекарите ще паднат близо наполовина, алармираха от Българския лекарски съюз. Причината е публикуваната на 23 април т.г. инструкция на Министерството на здравеопазването, чрез която се отнемат допълнителните пари, които изпълнителите на медицинска помощ получават по клинични пътеки от здравната каса. Според документа, 40% приходи от НЗОК вече ще влизат в щатната заплата от министерството, която е между 200 и 320 лева.

Старата инструкция регламентираше, че „разчетените средства за работна заплата за тримесечие се увеличават с 40% от приходите по договори с НЗОК“. Според новия й вариант тези пари се включват в работната заплата на медиците.

Разликата в текста означава, че с парите по клинични пътеки вече не се увеличават заплатите, а те стават част от тях. На практика заплатите ще паднат наполовина, защото клиничните пътеки са недофинансирани и това също ще даде отражение, според лекарите. Инструкцията е влязла в сила със задна дата от 1 януари, което може да означава, че ще връщаме вече получени пари, допълват те.

Същевременно стана ясно, че пациентите с инсулт и болни с още около 50 диагнози отпадат от диспансерното наблюдение. Това става по силата на Наредба 28 на МЗ за диспансеризацията и профилактичните прегледи и Наредба 29 за основния пакет медицински дейности. Здравната каса вече е спряла плащанията на лекарите за диспансеризацията на хората с диагнози, отпаднали от Наредба 28. Заповедта е от 21 април, но влиза със задна дата 1 април. За диагнозите, които не са включени в наредбите ще се плаща на изпълнителите след влизането в сила на НРД 2004, за което все още няма насрочена дата. Едностранното решение на НЗОК да спре плащанията за тези дейности не е съгласувано с лекарския съюз и е нарушение на Закона за здравното осигуряване, твърди председателят на БЛС Андрей Кехайов.

Българският лекарски съюз категорично отказва да подпише Националния рамков договор за 2004 година, стана ясно от дискусията на тема „Проблеми, свързани с НРД за тази година и възможностите за тяхното решаване“, състояла се на 26 апри т.г. От Съюза на стоматолозите в България, които са организатори на дискусията, пък искат отделен рамков договор за тях, защото не са съгласни с исканията на БЛС.

Novo Nordisk