ДЪРЖАВАТА ИЗЛЪГА


vd 01/05/2004

Министерството на здравеопазването да преразгледа становището си по отношение на инсулиновия аналог Лантус (инсулин гларжин) и в най-кратки срокове медикаментът да бъде включен в Позитивния лекарствен списък и в реимбурсивния списък на Националната здравноосигурителна каса, настояват от Инициативен комитет на диабетици и деца с диабет, създаден преди месец (виж „Клуб Д“, бр.3, април 2004, стр.3).

На 8 април комитетът изпрати протестно писмо до Министерството на здравеопазването, Парламентарната комисия по здравеопазване, Министерство на финансите, Националната здравноосигурителна каса, комисията по изготвяне на Позитивния лекарствен списък.

В очакване на отговор на 22 април комитетът организира пресконференция на тема „Държавата излъга диабетици и деца с диабет“. На поканата, отправена до всички институции, се отзова единствен председателят на здравната комисия към парламента доц. Атанас Щерев.

В началото на 2003 г. е сключено споразумение между НЗОК и фирма Авентис за включване на дългодействащия инсулинов аналог Лантус в реимбурсивния списък на касата при условие, че фирмата осигури безплатен курс на лечение за 500 възрастни пациенти за три месеца и за 100 деца за шест месеца. При изпълнение на този ангажимент НЗОК се задължава да започне реимбурсиране на Лантус, като не са упоменати никакви допълнителни критерии за болните, на които ще бъде отпускано лекарството, освен тези, за които то може да се използва.

От март 2003 г. са първите предписания на Лантус за пациенти, които са подходящи за лечение с този дългодействащ аналог, като продуктът е предоставян безплатно от фирмата според сключеното споразумение. През май 2003 г. НЗОК обявява Програма за лечение с инсулинови аналози – инсулин гларжин (Лантус) при болни със захарен диабет, според която касата ще заплаща Лантус за 2000 пациенти годишно, но само при такива с новооткрит диабет тип 1.

Тези критерии не са били обявени при първоначалната договореност за реимбурсиране. Поради това при изпълнение на поетия ангажимент за осигуряване на безплатно лечение от фирма Авентис, по-голяма част от набраните пациенти не отговарят на новите критерии на НЗОК от май 2003 г. При завършването на три- и шестмесечния курс с Лантус, осигурен от фирмата, касата започва да връща протоколите на пациенти, които не отговарят на по-късно обявените критерии.

Така голяма група болни остават излъгани. Касата не само не изпълнява своите първоначални договорености и променя критериите за реимбурсиране на лекарството, но и не изпълнява ангажиментите си дори и по отношение на одобрени от институцията протоколи за лечение с Лантус – протоколи, одобрени през януари 2004 г. за шестмесечно лечение с него, спират да се изпълняват още от следващия месец с довода, че лекарството не е включено в Позитивния списък, който е оповестен през декември 2003 г.

Като съвестни данъкоплатци от Инициативния комитет искат да знаят кой отговаря за това своеволие и за неизпълнението на поетите ангажименти от касата?

Според тях обаче не е достатъчно въпросът да се реши временно, защото всяка промяна в инсулиновото лечение води до влошаване на контрола и настояват да имат постоянен достъп до базалния инсулин Лантус, защото сами са се убедили в ефективността на лечението с него. Затова здравното министерство да преразгледа становището си по отношение на Лантус като в най-кратки срокове лекарството бъде включено в Позитивния списък и впоследствие бъде реимбурсирано и достъпно за всички инсулинозависими диабетици, които ще имат полза от лечението с него.

Очевидно е, че програма, която отпуска Лантус само на пациенти с новооткрит диабет тип 1 оставя всички онези сред диабетиците, които имат лабилен диабет и са лекувани с инсулини, без възможността да се възползват от предимствата на новото лечение.

Няколко са доводите на комитета срещу изключването на Лантус от позитивния списък: медикаментът е единственият дългодействащ инсулинов аналог без пик в плазмената си концентрация, еднократно дневно приложение и няма аналог, включен в Позитивния списък. Същевременно в него са намерили място два бързодействащи инсулинови аналога, които също имат висока цена, като единият е с цена, сравнима с тази на Лантус.

Щом водещ критерий за включване на лекарства в Позитивния списък е стойността на лечението, какви са доводите на Министерството на здравеопазването да включва едни скъпоструващи инсулини и да изключва други, които нямат аналог в списъка? Липсата на този инсулин в списъка ни бе обяснена с високата му цена, но това не е така, твърдят пациентите, защото в списъка има инсулин, който се доближава до цената на Лантус.

Лечението на месец за един възрастен струва около 150 лева, а на дете е около 90 лева, а не както специалистите твърдят – 800 лева, уточниха те.

От публикуваната в Държавен вестник листа ясно се вижда, че в нея са включени 32 вида инсулин от 34 използвани в света, а Лантус е сред отпадналите от списъка и фирмата производител завежда дело във Върховния административен съд. Магистратите обаче потвърдиха мотивите на експертите от комисията: „Няма разлика при лечение с Лантус в сравнение с други бавнодействащи инсулинови препарати – твърдят специалистите – Разликата е само в цената“.

Мнението на пациентите обаче е различно: „От началото на лечението ни с Лантус нашето състояние е съществено подобрено, това се оказа точното лечение за нас след изпробването на различни комбинации. При много от нас стойностите на кръвната захар и на гликирания хемоглобин най-после са в границите на добрия контрол, рискът от хипогликемии намаля, което е от най-съществено значение, за да ни предпазва от непосредствените заплахи и късни усложнения. Ние имаме нужда този нов дългодействащ инсулинов аналог да бъде достъпен за нуждаещите се от по-добър контрол диабетици като нас“.

Известно е, че Лантус се използва във все повече страни по света. В по-голямата част от европейските държави, като Германия, Франция, Великобритания, Белгия, Австрия, Холандия, Финландия, Швеция, Румъния, Русия, както и в САЩ той се предоставя безплатно, както всеки друг инсулин. Защо тогава диабетиците в България да нямат достъп до новите и полезни лекарства?

Инициативният комитет е решен да отстоява това свое право и настоява отговорните за разрешаване на проблема институции да дадат отговор във възможно най-кратки срокове какви действия ще предприемат, за да бъде Лантус включен в Позитивната листа и реимбурсиран от НЗОК. И се надяват да не се налага използването на крайни мерки, на които обаче са готови при отказ. Отговорът очакват в рамките на един месец от датата на изпращане на протестното им писмо до институциите – 10 май.

А ето и мнението на доц. Атанас Щерев за пътя, по който би могъл да бъде решен проблемът: „Високоефективен препарат от рода на Лантус трябва задължително да бъде включен в позитивния списък, това не подлежи на коментар. Специалисти по лечение на диабета, международни организации на диабетно болни, експерти по фармако-икономика могат да помогнат. Те трябва да докажат пред касата, че излиза по-евтино да се ползва един по-скъп медикамент, като Лантус, отколкото по-евтини лекарства. Сметките, които предлагат диабетиците не са фармако-икономически анализ на специалисти, които съпоставят Лантус с другите типове инсулин“.

*******

Диабетиците от Пловдив също настояват в писмо до Министерството на здравеопазването и НЗОК инсулинът Лантус да бъде включен в Позитивния лекарствен списък, съобщи председателят на дружество „Диабет“ в града проф. Кръстьо Павлов.

Novo Nordisk