ВЪРНЕТЕ ОТХВЪРЛЕНИТЕ ИНСУЛИНИ И ТАБЛЕТКИ В ПОЗИТИВНИЯ СПИСЪК


vd 01/04/2004

Изменението на Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък, в което се посочва, че изключването на някои инсулини (Lantus, NovoMix) и перорални антидиабетни средства (Amaryl, NovoNorm) налага пациентите, които са се лекували с тези медикаменти да заменят досега употребяваните лекарства с други, породи остра реакция на варненската общественост.

В защита на диабетиците в местните медии се появиха материали със заглавия като: „Това е геноцид, ще търсим помощ от международни институции“, „Болните искат връщане на лекарства в позитивния списък“, „Диабетици заплашват НЗОК със Страсбург“, „1200 диабетици подложени на геноцид“, „Ще търсим правото си на живот в Страсбург“, „Здравеопазването – тема за дълъг съдебен процес“, „Болни от диабет готови да съдят държавата“, „Спряха лекарства, животът ни е в опасност“ и т.н.

На общо събрание на Варненската асоциация на болните от диабет по този повод с пълно мнозинство бе прието Становище, като съгласието на членовете на асоциацията с него бе подкрепено с лични подписи. В него се казва, че смяната на лечението ще създаде големи проблеми: отпадналите от реинбурсиране инсулини нямат аналози и замяната им с други препарати ще доведе до декомпенсация на захарния диабет; ще се налагат по-чести лабораторни изследвания, за да се постигне отново добър контрол, а в част от случаите такъв контрол няма да се постигне, което ще повиши риска от усложнения, които винаги се лекуват на много висока цена.

Варненската асоциация заявява, че през последните години сме свидетели на негативна тенденция в предприеманите действия от НЗОК спрямо болните със захарен диабет, което е равносилно на геноцид и е сериозен повод за притеснение както на самите болни, така и на цялото ни общество.

Принудителната замяна на лекарства ще доведе до значително по-големи разходи, отколкото в момента се отделят от бюджета, за лечението на захарния диабет и неговите усложнения. А нали все пак основният мотив на вземащите решения е да се намалят разходите за високоспециализирано лечение на последиците на заболяванията, като българските граждани се опазят здрави, работоспособни и пълноценнни съзидатели на демократичното общество.

Варненската асоциация на диабетиците настоява за своевременно и бързо разрешение на възникналия проблем. „Ако това не стане, ще сме принудени да търсим правото си на пълноценен живот чрез международните институции,“ се посочва в становището.

Междувременно стана ясно, че предстоят нови промени в Наредбата за определяне на позитивен лекарствен списък и се очаква отменените лекарства да бъдат възстановени в списъка. В тази връзка варненската асоциация реши да изчака до обнародване на измененията в „Държавен вестник“ и след това да актуализира своето становище.

В бр. 18 на ДВ от 12 март 2004 г., с Постановление № 42 на Министерския съвет бе внесено изменение в Наредбата за определяне на позитивния списък, отнасящо се само до включването на инсулин НовоМикс – един от четирите обсъждани медикамента.

Отчитайки броя на диабетиците, които се лекуват с останалите медикаменти, варненската асоциация на диабетиците е на мнение, че въпросът е решен само частично. Като благодари за направената първа стъпка, асоциацията продължава да настоява за пълното решаване на проблема – възстановяване и на останалите три медикамента в позитивния лекарствен списък – инсулин гларжин (Лантус), глимепирид (Амарил) и репаглинид (НовоНорм).

От телефонен разговор със зам.-председателката на асоциацията Мария Брусева в деня на редакционното приключване на броя разбрахме, че нито една от отговорните инстанции не е намерила за нужно да отговори на поставения пред тях сериозен проблем. „Хората изглежда са се примирили – с болка в гласа завърши разговора ни г-жа Брусева. – Във Варна се започна изписването на протоколи за заплащаните от касата инсулини. На болните им е абсолютно невъзможно сами да си купуват Лантус, така че ще трябва за пореден път да сменят терапията си.“

Novo Nordisk