Оралин действа при диабет тип 2


vd 01/04/2004

Спреят за впръскване на инсулин в устната кухина – Оралин на фирма Генерекс чувствително намалява нивото на кръвната глюкоза два часа след нахранване. Това са установили авторите на проучване, проведено при канадци с диабет тип 2 и незадоволителен контрол, въпреки съчетаното прилагане на таблетките метформин и глибенкламид. Тази група диабетици са кандидати за преминаване на инжекционен инсулин поради изчерпан ефект на пероралните медикаменти за управление на заболяването им.

Спреят с оралин е довел до статистически достоверно по-високо ниво на свободен инсулин в кръвта и е понижил значимо повече нивото на кръвната глюкоза, измерено на втория час след сутрешна закуска в сравнение със спрея, съдържащ плацебо (същата на вид течност, но без в нея да има изучаваното активно вещество).

Добавен към антидиабетните таблетки метформин и глибенкламид, оралин може достоверно да подобрява управлението на кръвната глюкоза след нахранване (постпрандиалната глюкоза) при хора с незадоволителен контрол на диабет тип 2.

Оралин на фирма Генерекс се намира все още във фаза на клинични проучвания.