НвА1с може да бъде изследван у дома!


vd 01/04/2004

Малкият на размери монитор A1cNow е единственото електронно уредче за изследване на гликирания хемоглобин (НвА1с или просто А1с). За броени минути то дава точен резултат в лекарския кабинет или у дома.

С този монитор можем сами да проверим историята на диабетния контрол през последните два-три месеца. Не се нуждаем от проникване във вена и от сложен лабораторен анализ.

А1сNow (изговаря се „А едно си Нау“) е рожба на американската фирма Metrika и вече е в аптеките в САЩ и в страните от Европейския съюз.

Сегашната цена на апаратчето и на нужната му опаковка с консумативи е около 25 щатски долара (45 лева).

– дава резултат за 8 мин.

– лесен е за употреба – убождаме върха на пръста, за да получим капка кръв, и извършваме три прости последователни действия (виж фигурите)

– е точен – полученият резултат е сравним с лабораторните тестове

– използва се еднократно

– предназначен е само за едно измерване, след което се изхвърля

– може да се купи в европейските аптеки без рецепта

– не се нуждае от тестленти, нито от лаборант, който да убожда вената и да взима оттам кръв

– работи с малка капка капилярна кръв

Ако знаете какъв процент от вашия хемоглобин е гликиран (свързал се е трайно с глюкоза), то можете да разберете и какво средно ниво на кръвната глюкоза сте поддържали през последните два до три месеца.

Ниво на хемоглобин А1с 7% и надолу е добър резултат – този процент показва, че лечението е ефективно и нивото на кръвната глюкоза е под контрол.

Ниво на НвА1с 8% и нагоре е лош резултат – този процент показва, че вашият лекар трябва да смени лечението и да затегнете контрола.

НвА1с трябва да се следи два до четири пъти в годината, като повечето от хората с диабет трябва да поддържат ниво под 7% (препоръка на Американската диабетна асоциация).

Някои специални групи диабетици като малки деца, хора в напреднала възраст и с сериозни придружаващи заболявания, бременни жени, хора с история за чести и тежки хипогликемии могат да се нуждаят от други прицелни стойности. Обсъдете с вашия лекуващ лекар какво ниво на НвА1с е добре да постигнете и да поддържате. Без да сте се посъветвали с него, не променяйте лечебния си режим!

Най-малко два пъти в годината трябва да изследват гликирания си хемоглобин хората със стабилен диабетен контрол. Хората, които са на заместителна терапия с инсулин, случаите при които се налага промяна в лечението или тези, които имат нестабилен контрол на кръвната глюкоза, трябва да провеждат изследването поне веднъж на три месеца.

Тестът показва какво е било средното ниво на кръвната глюкоза, поддържано през последните 2-3 месеца. Тъй като 50% от резултата зависи от стойността на кръвната глюкоза през последните 30 дни, то лекуващият лекар може да предложи и по-честа проверка, за да проследи ефектите на лечението или да се увери, че контролът е възстановен.

По-ниското ниво на НвА1с увеличава шанса на хората с диабет да забавят развитието и да се предпазят от сериозните усложнения на очите, нервите и бъбреците. Две мащабни и дългогодишни проучвания установиха, че всяко намаление на НвА1с подобрява шанса на сладките хора да опазят своето здраве.

В допълнение на изследването на НвА1с (два до четири пъти в годината) и на всекидневния домашен самоконтрол на кръвната глюкоза (с глюкомер или с тестленти за визуално полуколичествено определяне на кръвната глюкоза), съвременните грижи за хората с диабет трябва да включват още: изследване на очите при разширени зеници, преглед на краката, измерване на кръвното налягане, проверка на дейността на бъбреците (тест за микроалбуминурия) и липиден профил.

Настоявайте вашите лекари да провеждат всичките тези диагностични тестове, съгласно европейските препоръки за качествени диабетни грижи

Резултатът от измерването на кръвната глюкоза (с глюкомер или визуално с тестлента) прилича на моментен кадър – показва ситуацията в момента на теста.

Изследването на НвА1с връща лентата назад във времето – ориентира колко глюкоза е имало средно в кръвта ни през последните два-три месеца. Тези два вида изследвания се допълват и по този начин получаваме пълната картина на диабетния контрол.

Допълнителна информация за новото апаратче А1сNow на фирма Метрика можете да намерите в Интернет на адрес: www.metrika.com