НОВ БОНУС ОТ 30 ДНИ


vd 01/04/2004

С приетите поправки в Закона за здравното осигуряване депутатите дадоха нов бонус от 30 дни на нередовните платци и така подаването на декларации се удължи до 30 април.

Според управителя на Националния осигурителен институт Йордан Христосков обаче срокът за подаване на молби трябва да бъде удължен до 30 юни или до края на октомври, а оттам и да се удължи срокът за плащането на дължимите вноски. Мотивите му са свързани с големия наплив на хора напоследък, желаещи да подадат молба за разсрочено плащане на задълженията за здравно осигуряване. Ако се наложи, нека да има леко удължаване на срока за издължаването, например до първото тримесечие на 2005 година, каза той. 66 000 души вече са подали молби за разсрочване на задълженията си, 270 лв. средно е неплатеният данък здраве на един длъжник. Хората, които не бяха платили нито една вноска бяха над 300 000, част от тях погасиха задълженията си, други ги разсрочиха и сега изцяло нередовни по отношение на здравните си осигуровки граждани са малко над 200 000 човека. Това са хора, които сами дължат суми и трябва да плащат за здравни услуги, каза управителят на НОИ.

Има други нередовни граждани, на които здравните вноски не са внасяни по вина на работодателите, но те не са лишени от осигурителни права. Проблеми има и с хората, които са зад граница и не знаят, че имат задължения или не могат да дойдат, за да ги платят. Колкото по-дълъг е срокът, толкова по-малко напрежение ще има и повече хора ще се възползват от тази възможност. По думите му, ако този срок бъде удължен, би следвало да се удължи и срокът, до който може да се разсрочва задължението. Този въпрос ще се реши по време на разглеждането на законопроекта за промени в Закона за здравното осигуряване между първо и второ четене, допълни Христосков.

Гражданите с доход под 200 лв., които не отговарят на условията за социално подпомагане, да се осигуряват за здраве върху 100 лв. – половината от минималния осигурителен доход, предвижда другата приета от парламента поправка в Закона за здравното осигуряване. Регистрираните земеделски производители ще се осигуряват върху половината от минималната работна заплата. Работодателите ще бъдат освободени от плащането на здравни вноски, докато служителите им са в неплатен отпуск.

Бедните и децата да не подлежат на задължително здравно осигуряване, предлага Становище, разработено от Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет. Проектът предвижда за тези две групи да се въведат здравни ваучери, подобно на тези за отопление, и с тях да се покриват разноските за извършен преглед и манипулация. Парите за ваучерите могат да се осигуряват от фонд „Социално подпомагане“. Сега държавата осигурява близо четири милиона българи, макар че не всички от тях ползват медицински услуги. По този начин в здравната каса се наливат пари за неизвършена дейност. За да се избегне това, от бюджета трябва да се заделят пари само за тези, които имат нужда от лекарски грижи.

Преди евентуалното въвеждане на тази система обаче трябва да се направи персонален регистър на бедните и на децата. Това ще бъде грижа на НОИ, здравната каса и държавната администрация. След като се създаде необходимата информационна система, децата и социално слабите ще ходят на лекар със специални талончета, които ще удостоверяват, че държавата плаща за извършения преглед. Какво ли още ще се измисли?

Novo Nordisk