ИНСУЛИН ЛАНТУС НИ Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ


vd 01/04/2004

Макар и мудно, гражданското общество у нас изглежда започва да се пробужда. Повод за подобни оптимистични мисли е създаденият в средата на март Инициативен комитет на диабетиците в България във връзка с изключването на инсулиновия аналог Лантус (инсулин гларжин) от Позитивния лекарствен списък, което означава, че той няма да бъде включен и в реимбурсивния списък на НЗОК. Последствията – принудителна смяна на лечението с друг инсулин, каквато не се препоръчва от специалистите.Да припомним, че миналата година по програма на фармацевтичната фирма Авентис Фарма, производзител на инсулина Лантус, подкрепена от сключено рамково споразумение със Здравната каса, 600 пациенти се снабдяваха с този инсулин. В продължение на три месеца 500 възрастни, а в течение на шест месеца 100 деца получаваха този медикамент, а сега се налага смяна на терапията им.

На 15 септември миналата година НЗОК уведоми Авентис, че ангажиментите на фирмата са изпълнени, поради което касата създава своя програма за лечение на диабетици с Лантус, която обхваща само 36 души. След изтичане на срока на протоколите им и поради липсата на Лантус в Позитивния списък, НЗОК вече не може да им предоставя този инсулин.

Още през декември м.г. нашият/ваш вестник под заглавие „Още една надежда угасва“ публикува молбата до министъра на здравеопазването Славчо Богоев на диабетици на инсулиново лечение, решили да търсят справедливост. В нея те настояваха бавнодействащият инсулинов аналог Лантус да бъде включен в списъка на напълно или частично платените от касата лекарства – със сериозния мотив, че благодарение на този базален инсулин с плавно действие те се чувстват по-сигурно. „Обяснихме на комисията, която определя безплатнитие лекарства, всички преимущества на препарата, а те са много. Едно от тях е, че Лантус (инсулин гларжин) се поставя веднъж на 24 часа и намалява в сравнение с традиционния интермедиернодействащ (NPH) инсулин опасността от нощни хипогликемии“ – изтъкна тогава известният български ендокринологог проф. д-р Михаил Протич.

За съжаление – глас в пустиня!

Какво да направим, за да си получим инсулина, умуваха диабетици и родители на деца с диабет на специално организирана среща в столицата. Предложенията бяха – писма до управляващите и протестни действия! Накрая бе създаден Инициативен комитет на диабетиците, в който участват енергични хора от столицата и по-големите областни градове в България: Светозар Филипов, Красимира Лазарова, Мария Брусева, Ваня Задгорска, Татяна Грънчарова, Цветанка Андреева, Мая Томова, Диана Янчева, Оля Толева, Атанас Угринов, Светла Иванова.

Дейността на новоизградения комитет ще подпомага и доц. д-р Калинка Коприварова, републикански консултант по детски диабет и ръководител на университетската Детска клиника по диабет.

Председателят на Българска асоциация „Диабет“ Никола Варадинов пък съобщи, че асоциацията ще търси съдействие от Международната диабетна федерация, със седалище в Брюксел, заради честата смяна на лечението на диабетиците у нас.

„В Авентис обмислят идеята да продължават да предоставят безплатно инсулина, но само на децата. Терапията на останалите пациенти трябва да бъде сменена в болнични условия. Не е вярно твърдението на НЗОК, че Лантус не се използва за инсулинотерапия, а е допълнение към нея. Лантус е 24-часов инсулин, без аналог на п азара“, твърди Варадинов.

Първата изява на Инициативния комитет, представляващ диабетици и родители на деца с диабет, които ползват дългодействащия инсулинов аналог Лантус, е Протестно писмо, адресирано до Славчо Богоев – министър на здравеопазването, Атанас Щерев – председател на парламентарната комисия по здравеопазване, Иван Букарев – директор на НЗОК, Кирил Ананиев – председател на УС на НЗОК, Емил Христов – председател на комисията за изготвяне на Позитивния списък и до всички медии (писмото поместваме отделно).

Novo Nordisk