„ДИАБЕТ БЕЗ РИСК“


vd 01/04/2004

В средата на март стартира националната кампания „Диабет без риск“, организирана от Българското дружество по ендокринология и Министерството на здравеопазването. Инициативата цели подобряване на вторичната профилактика на усложненията на диабета.

Идеята възникнала покрай предстоящия през юни симпозиум на ендокринолозите, темата на който е „Диабетът като сърдечен риск“. В специални кабинети ще бъдат преглеждани и консултирани единствено регистрирани болни от диабет. Според доц. д-р Анна-Мария Борисова, председател на Българското дружество по ендокринология, значителна част от населението в страната носи симптомите на заболявания на ендокринната система.

Шест нови специализирани кабинета за консултации и прегледи на диабетици ще отворят врати в страната през май. Предстои да се уточнят конкретните им адреси, като е възможно част от тях да бъдат мобилни – за преглед на пациенти в отдалечени от болници и поликлиники райони, които не могат да плащат, за да осъществят прегледите и изследванията си.

Основните усложнения при диабета като слепота, сърдечно-съдови заболявания, ампутация на крайници, се проявяват поради късна диагностика на диабета, коментира д-р Борисова. По тази причина е необходима навременна информираност на населението, ранна диагностика, обучение на пациентите и на общопрактикуващите лекари. Според изследвания на Световната здравна организация, разходите, свързани с лечението и поддържането на болни от диабет, са два пъти и половина по-високи от тези, необходими за здрави хора.

Основната цел на кампанията „Диабет без риск“ е да се подобри лечението на пациентите с медикаментите, които реимбурсира НЗОК, така че да се намалят наполовина сърдечно-съдовите им усложнения, твърди д-р Пламен Попиванов – ендокринолог в Александровска болница и консултант на здравната каса.

Според него информираността на хората с диабет е занемарена. Той смята, че болните от диабет у нас са около 300 000, но в България до момента няма извършено епидемиологично проучване за доказване на точния им брой, както и броят на хората, проявяващи начални симптоми на заболяването. Откриването на кабинетите, разпространяването на дипляни, обучението на лекари и пациенти, е точно част от започващата национална кампания „Диабет без риск“.

Средствата за кампанията са от американската фармацевтична фирма „Ели Лили“, която ще осигури за определен период и за определени пациенти средства за плащане на измерванията на кръвната глюкоза и на хемоглобин А1. Съществува възможността тази финансова подкрепа да се увеличи – и продължителността на времето, и броят на кабинетите, и парите.

И това е само начало – една фирма подкрепя шест кабинета, друга фирма може би ще дойде с друга инициатива, която ще бъде осъществена в други кабинети и в други градове. Така се работи, убедена е д-р Борисова.

Novo Nordisk