ЗДРАВНАТА КАСА ЩЕ КУПУВА САМО НАЙ-ЕВТИНОТО ПРЕДЛОЖЕНО ЛЕКАРСТВО


vd 01/03/2004

На семинар на тема „Нова регулация в лекарствената политика“, след продължителни умувания и разтакания, най-сетне и.д. директор на Националната здравноосигурителна каса д-р Иван Букарев съобщи, че е готова методиката за реимбурсиране на лекарствата. В реимбурсивния списък ще бъдат включени близо 1400 лекарства, като медикаментите, които касата ще покрива напълно или частично са разделени в три категории. Основният принцип на методиката, приета от УС на НЗОК (която по-късно ще бъде обяснена на журналистите!?), е да бъде гарантирана максимално широка гама от лекарства за лечение на определените от Наредба 25 на МЗ заболявания, както и да бъде запазена действащата лекарствена номенклатура, с оглед да не се допуска рязка промяна в установеното вече лечение.Регламентира се, че в реимбурсивния списък няма да бъдат включени лекарства, които не са включени в Позитивния списък на здравното министерство, както и такива, които са предназначени за болести, които не фигурират в Наредба 25 на МЗ за заболяванията.

Нов момент в методиката е въвеждането на критерии за включване на лекарства в българската лекарствена листа, но само ако те фигурират в реимбурсивния списък поне на три държави с един общественоосигурителен фонд, или фонд, който обхваща най-голям процент от населението на съответната държава. Такива страни са: Русия, Словакия, Румъния, Полша, Чехия, Унгария, Словения, Гърция, Латвия.

Според д-р Букарев основният принцип в методиката е референтната стойност – това не било „най-ниската цена за определено лекарство, а тази с най-добри икономически показатели и, разбира се, отива към ниските цени“… Това обаче означава, че ако бъде изписано лекарство с по-висока от референтната цена, то ще се заплаща от пациента. Ето как действа новият механизъм според директора на касата: „Тук прилагаме т. н. процентни диапазони. Когато се определи една референтна цена, която е 10 лв., в лекарствената листа ще се допуснат лекарства, които превишават тази цена с 35% – за генеричните продукти и тези с международно непатентно наименование, и с 50% – за оригиналните продукти. Ако цените на някои лекарства надвишават тези стойности, те няма да бъдат включвани. Например, ако едно лекарство струва 100 лева, когато се изплаща напълно от касата, пациентът няма да плаща нищо. Ако в същата група има лекарство, за което производителят не е съгласен на 100 лева, но е в тези 35%, то здравноосигуреният пациент ще плаща 35 лева, а касата ще плати 100 лева на производителя. Ако препаратът е оригинален, пациентът ще доплаща 50 лева, а касата – 100 лева. Всички лекарства по 100 лева ще са безплатни за пациентите.“

При съставянето на списъка за включване на лекарства на здравната каса болестите, за които НЗОК плаща, са разделени на три категории.

В първата категория са медикаменти, за които се плаща курс на лечение и за които са нужни много скъпи препарати – множествена склероза, хронична бъбречна недостатъчност, хепатит. За тях касата ще плаща само най-евтиния медикамент от дадена лечебна група. Останалите изобщо няма да се поема. Още обаче не е ясно при каква схема ще стават плащанията. Според търговците на лекарства точно тя досега е създавала идеална възможност за корупция. Примерно цената на трите лекарства за множествена склероза, която касата сега плаща, не е известна на никого, освен на касата и на доставчиците, тъй като лекарствата се плащат на търговците, а не на аптеките, както е с останалите медикаменти. По същата причина не е ясно и какво е потреблението и дали не се изписват и плащат лекарства, които изобщо не излизат от складовете.

Във втората категори са социално значимите болести, които изискват дългосрочно лечение, често и цял живот – сърдечносъдови, ендокринни (тук попада и захарният диабет), неврологични, психически. Касата ще поема също само най-евтиното лекарство от лечебната група. По-скъпите и досега се доплащаха от болните.

За всички инсулинови форми НЗОК заплаща 100% при изпълнени едновременно следните условия:

– инсулиновата форма е с предложена цена за единица лекарствено вещество не по-висока от тази, заплащана от НЗОК през предходната година

– предложената цена включва и предоставянето на нуждаещите се здравноосигурени лица на инжектиращи устройства, игли и еднократни спринцовки, необходими за прилагане на инсулина в количества, посочени в лекарствената листа-спецификация.

В трета категория са медикаменти за лечение на симптомите на горните болести, както и по-евтини лекарства. Там принципът ще е същият, но касата ще плаща максимум 75% от най-евтините медикаменти. Според Дечо Дечев, шеф на кабинета на директора на касата, това е начинът да се спре източването на касата. Масова практика в момента било да се плаща за лекарства с цени с пъти над най-ниската, въпреки че реалната им стойност е по-ниска. Ако обаче касата включва в списъка си само лекарства до определена цена, производителите ще се принудени да намалят изкуствено завишените цени.

Методиката трябва да бъде одобрена на заседание на Комисията по прозрачност към Министерския съвет, след което ще започне договарянето с фармацевтичните производители. Изпратено е писмо с проектокритериите до основните асоциации, които обединяват производители и търговци, с което касата ги кани на открито заседание, за да бъде обсъдено всичко с тях и евентуално да бъдат направени корекции преди предстоящото обсъждане в Комисията по прозрачност.

Реимбурсивният списък на касата вероятно ще влезне в сила от 1 юни т.г.

Novo Nordisk