УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА НЕПЛАТЕНИТЕ ВНОСКИ


vd 01/03/2004

Българите, които не са внесли навреме здравните си осигуровки, ще имат право да подадат молби за разсрочване на плащанията до 30 април, реши Министерският съвет.

МС прие промени в Закона за здравното осигуряване, с които се удължава с един месец срокът за подаване на молби в НОИ. А с това и правото на личните лекари да преглеждат безплатно пациенти-длъжници.

Досега това трябваше да става до 31 март, но датата не беше записана в никакъв законов акт и това даваше основание на общопрактикуващите лекари да отказват безплатни направления.

Губим правото си на безплатна медицинска помощ ако сме пропуснали 6 здравни вноски за период от 5 години или дължим три вноски през последната календарна година

Това предвижда Законът за здравното осигуряване, гласуван на първо четене в Комисията по здравеопазване на Народното събрание.

Текстовете в закона предвиждат още до 30 юни т.г. нередовните платци да могат да изчистят дълговете си към здравната каса. Дотогава ще се подават заявления за разсрочено плащане в поделенията на НОИ. Попълва се специален образец, в който здравноосигуреният сам преценява за какъв срок ще успее да се издължи, но до края на годината. Отсрочката важи само за дължими суми до края на 2003 година.

По закон хората, които пропуснат да внесат осигуровките си за над три месеца през тази година, ще трябва да си плащат за медицинска помощ, дори и да имат разрешение за разсрочено плащане на старите дългове

Над 300 000 българи никога не са плащали здравни осигуровки и трябва да внесат около 600 лева. От началото на годината молби за разсрочено плащане са подали около 26 000 души.

Проект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване внесоха в Парламента и група народни представители. Основни акценти в този проект е да се преразгледа и оптимизира разделянето на българите по групи здравноосигуряващи. В него са предвидени текстове, съгласно които случаите, които имат прекъсвания във внасянето на здравните си вноски за кратък период (6 месеца за период от пет календарни години), да запазват здравноосигурителните си права. Всичките тези промени имат за цел, според внесения в Министерския съвет проект, да облекчат социално слабите по отношение на здравноосигурителните им задължения, както и да повишат събираемостта на здравните вноски.

До момента финансовите разчети са направени за над 7 милиона здравноосигурени хора. Около 1,5 милиона имат пропуски в здравните вноски или въобще не се осигуряват.

Ако проблемът с нередовните платци не се разреши до крайния срок през април, то те ще отпаднат от здравноосигурителната система, което може да доведе до увеличаване на цената за прегледи и лечение на останалите.

Според лекарския съюз социалното министерство трябва да изясни позицията си по този въпрос и да реши по какъв начин ще подпомогне бедните, които не могат да си плащат вноските. Алтернативата е да се създадат социални здравни заведения, които да обслужват само такива хора.

Novo Nordisk