СЪДЕБНИ ДЕЛА СРЕЩУ КАСАТА


vd 01/03/2004

Асоциациите на американските фармацевтични компании и на научноизследователските фармацевтични производители са подали жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на здравната каса да ореже от безплатния списък 300 лекарства.

В началото на февруари управителният съвет на НЗОК реши, че от списъка трябва да отпаднат медикаментите, които не фигурират в позитивната листа на Министерския съвет.

Според Закона за здравното осигуряване лекарственият списък е част от Националния рамков договор, промени по който задължително се договарят с лекарския съюз. Отпадането на 300-те медикамента не е съгласувано със съсловната организация. Освен това договорът може да се променя през не по-малко от шест месеца. Последните поправки обаче били от октомври. Жалбата е подадена във ВАС на 20 февруари и е подкрепена от сдружението за защита на пациентите.

Върховният административен съд е образувал дело и по жалба на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека срещу Наредбата за определяне на позитивния лекарствен списък, приета с постановление на Министерския съвет. В жалбата Асоциацията се позовава на чл. 10 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според който обществени отношения се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта от същата степен. Обществените отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен.

Жалбоподателят твърди, че при издаването на атакувания акт Министерският съвет е нарушил разпоредбата по чл. 10 на ЗНА, тъй като с постановление вече е приел Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък. Делото е насрочено за 2 април.

Да припомним, че друга организация – Асоциацията за закрила на пациентите, атакува преди година решението на касата да намали процентите, които плаща за над 400 лекарства. Тричленен състав на ВАС постанови, че решението на касата е незаконно, но НЗОК обжалва пред по-висша инстанция. Решение още няма, но според юристи е много вероятно пациентите да спечелят.

Novo Nordisk