ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ СЕ ПАЗАРЪТ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ


vd 01/03/2004

Новата методика и новите правила в нея, по които НЗОК ще изчислява каква част от цената на лекарствата ще заплаща, предизвика поредния скандал в несекващия хаос на отношенията между държавата и фармацевтичните производители

Срещу новите правила на касата остро възрази Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании в България. Изключването на лекарствата, чиято цена е с 50% или 35% по-висока, е икономически необосновано и води до изкуствено администриране и преразпределение на пазара, изтъкна Деян Денев, изпълнителен директор на асоциацията.

По този начин се ограничава изборът на пациентите и лекуващите ги лекари, без да се намаляват разходите на касата. Стремежът на всеки производител да увеличи продажбите си неминуемо ще доведе до намаляване на цената и съответно на сумата, която се плаща от пациента, но това ще стане въз основа на пазарните закони, а не като следствие на административни мерки с рестриктивен характер, възразяват представители на чуждите фармацевтични компании.

Коментирайки ефекта от въвеждането на позитивния списък и новата методика за реимбурсиране на лекарствата на НЗОК за пациентите и за фармацевтичната индустрия, Д. Денев е убеден, че пациентите ще бъдат лишени от достъп до съвременни форми на лечение, тъй като голяма част от отпадналите продукти се намират под патентна защита и затова са уникални. Според него няма как друг продукт със същата активна субстанция да присъства на пазара, тъй като ще се наруши патентната защита. Заради това патентованите медикаменти държат по-висока цена. Това е нормално, защото средствата, които са вложени в разработването на продукта, трябва да бъдат възстановени. Медицината, като всяка друга област, се развива много бързо. Отпадналите патентовани продукти са най-съвременното и най-доброто, което тя предлага днес. Те отразяват нейния прогрес. Дадено заболяване може да се лекува и с други медикаменти, които са открити по-отдавна, но те не отразяват състоянието на медицината в момента. Изхвърлянето на съвременни по-скъпоструващи продукти почти във всички случаи води до влошаване качеството на лечението.Основното притеснение е, че в повечето случаи патентованите лекарства се отхвърлят заради цената, която е по-висока от тази на генеричните продукти за лечение на същото заболяване, завършва изпълнителният директор на асоциацията.

Novo Nordisk