ПОВЕЧЕ ОТ 200 000 СМЕНИХА ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР


vd 01/03/2004

За периода от 1 до 31 декември 2003 г. 229.601 българи са сменили личния си лекар. За столицата техният брой е 40 205, Пловдив – 20 815, Варна – 14 587. Най-малък е броят им в Кърджали – 1645, и Смолян – 1968.

Основните причини за смяна на личен лекар се отнасят до нарушаване на достъпа до специализирана помощ, качеството на медицинските грижи, смяна на местожителство или адресна регистрация, създаване или разпадане на лекарска практика, прекратяване на договор от страна на здравната каса и др.

Всичи здравноосигурени лица имат право да сменят личния си лекар два пъти годишно – през месеците юни и декември. При промяна на адреса по местоживеене смяна може да се извърши по всяко време на годината.

В писмените си жалби и обаждания по горещия телефон на НЗОК 0800 14 800, най-често пациентите се оплакват, че не могат да намерят личните си лекари през почивните дни или през нощта, отказва им се достъп до специалист, а не малък е броят и на жалбите, че пациенти, които по право са освободени от потребителска такса, я плащат.