ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ


vd 01/02/2004

От първия ден на февруари т.г. в болниците бяха въведени задължителни декларации, които пациентите подписват. С тях те регистрират, че са информирани изрично кой плаща за лечението им – здравната каса, здравното министерство, доброволни осигурителни фондове или лицето ще плаща от джоба си.

Мярката цели да спре корупцията и нерегламентираното плащане за здраве.

Пак във връзка с по-добрия контрол болниците трябва да изградят електронни информационни системи, които ще отърват лекаря от купищата хартия и изтощителното и отнемащо много време писане на ръка. Единствената книжнина са талончетата, които се дават на пациентите – кой, кога, къде и при кого има записан преглед. Цялата натрупана в компютрите информация е ценна и за по-доброто управление на самата болница. Тя ще може да се отчете поименно пред касата и министерството – за всеки пациент колко пари са похарчени и за какво.

До края на юни трябва да проработят и компютрите в отделенията за лежащо болни. До тогава е и срокът, след който всички болници и лични лекари ще трябва да предоставят отчетите си само на електронен носител – единственият начин касата да се справи с огромното количество информация от цялата здравна система.

Novo Nordisk