СПРЯХА ПЛАЩАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ СПИСЪК


vd 01/02/2004

Отпадналите от Позитивния лекарствен списък на България лекарствени продукти, но договорени и плащани от НЗОК по реда на Националния рамков договор 2003 и отпускани по протоколи 1А,1Б и 1С, ще бъдат заплащани от касата само за периода на действие на вече издадените протоколи.

Издаването на нови протоколи за тези продукти е прекратено. РЗОК ще изпратят указания до изпълнителите на медицинска помощ за съобразяване на медикаментозната терапия на пациентите само с лекарства, включени в Позитивния лекарствен списък и действащия лекарствен списък на НЗОК.

Всички останали лекарства от действащия лекарствен списък на НЗОК ще бъдат предписвани и заплащани по досегашния ред, до подписване на Националния рамков договор 2004 и осъществяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

Първият ден на февруари изненада неприятно не само стотици хиляди хронично болни у нас, но и всички аптекари и фармацевтични фирми със съобщението на НЗОК, че спира да заплаща лекарствени продукти, които не фигурират в позитивния лекарствен списък, който повече от четири месеца не дава мира на триумвирата на общественото здравеопазване – министерството, касата и съсловните организации.

А те упорито продължават да не намират общ език за това кои лекарства да влезнат в него и кои да отпаднат, колко процента от цената им да поеме касата – срещу внесените от нас осигуровки, и с колко процента от нея да се удостоят пациентите.

Ето какво казва сухият чиновнически език на НЗОК: на основание Постановление на МС № 304/18.12.2003 г. за приемане на Наредба за определяне на Позитивен лекарствен списък в Република България (ДВ, бр. 113 от 29.12.2003 г.) 300 броя лекарствени продукти, представляващи 84 генерични наименования, отпадат от Позитивния списък. В изпълнение на този нормативен акт и във връзка с чл.42 от НРД 2003 Управителният съвет на НЗОК взе решение да бъде преустановено заплащането на тези лекарства. Отпадат някои медикаменти за ревматоиден артрит, двата инсулинови аналози – Лантус и Новомикс, някои комбинирани лекарства за хипертония и др. (Б.р. Сред групата „други“ попадат и медикаментите за лечение на остеопорозата).

Има и допълнение. След преценка на необходимостта от технологично време за уведомяване на общопрактикуващите лекари, изписващи рецепти, и аптеките, които ги изпълняват, НЗОК е изпратило указание до районните здравни каси незабавно да информират договорните партньори за следното уточнение: РЗОК ще приемат отчети и ще заплатят всички издадени до 31 януари 2004 г. протоколи включително рецепти, с които са отпуснати отпадналите медикаменти от Позитивния лекарствен списък. Рецептите, издадени до 31 януари, трябва да са изпълнени в срока на тяхната валидност – 30 дни от датата на издаване. Отпадналите от Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти, отпускани по протоколи 1А, 1Б и 1С ще бъдат заплащани от НЗОК за периода на действие на вече издадените протоколи. Нови протоколи за тези лекарства няма да бъдат издавани. Рецептите, издадени след 1 февруари са невалидни и няма да бъдат изплащани от здравната каса.

Според здравния министър Славчо Богоев са отпаднали основно много скъпи медикаменти, които са нови и с недоказани качества, както и остарели лекарства, които вече не се използват или имат по-качествени заместители. Според него някои от лекарствата, отпаднали от Позитивния списък, са с много ниска цена и на пациентите ще им излиза много по-евтино да си ги купят, отколкото да плащат потребителска такса при личния лекар или специалиста.

Всичко това доведе до пълен хаос в аптеките, които отказваха да изпълняват рецепти с частично или напълно платени от здравната каса медикаменти. Причината бе, че никой не ги бе уведомил официално колко и кои точно лекарства отпадат от списъка на реимбурсираните медикаменти от НЗОК.

Не ни предупредиха, че пак се орязват лекарства, оплакаха се аптекари, въпреки че 15 дни преди промени в списъка с лекарствата касата е длъжна да ги уведоми.

Според чиновниците от НЗОК за всички отпаднали лекарствени средства съществуват аналози, фигуриращи едновременно в Позитивния лекарствен списък и в действащия лекарствен списък на НЗОК, а изпълнителите на медицинска помощ назначават подходяща заместваща терапия (!?!) с цел да не се прекратява лечението на пациентите. Същевременно обаче, според новия директор на здравната каса д-р Иван Букарев „в позитивния списък вероятно няма да има заместващи лекарства и аналози, които да имат действието на отпадналите медикаменти“. С допълнението, че „при получаването на подобна информация, ако тя бъде доказана, от касата ще направят предложение за промени в състава на позитивния списък“.

Колко от нас ще ги доживеят?

Нека си припомним още нещо. В началото здравната каса поемаше като цяло 75% от цената на частично платените лекарства, а пациентът – 25%. По-късно товарът се подели – двете страни поеха по 50%. Днес ролите изцяло се разменят – пациентът заплаща 75%, а здравната каса – остатъка от 25%. А желанието й е нейният дял от сметката да намалее с още 5%… Осъществи ли се и това искане, хронично болният ще си купува доживотни и нужни му всекидневно лекарства почти без облекчения. Нищо, че е здравноосигурен и не дължи вноски на касата.

Не е тайна, че двата нови вида инсулин, които не намериха място в позитивния списък – Лантус (инсулин гларжин) и НовоМикс 30 (бифазен инсулин аспарт), са с най-висока цена, но те осигуряват и по-физиологични профили на действие в сравнение с тези на обикновените човешки интермедиерни инсулини и инсулинови смеси.

Любопитен е диалогът, който е решил съдбата им да останат извън реимбурсивния списък. В началото на септември комисията по позитивния списък изпраща писмо до касата, в което иска статистика за лечението на колко пациенти с Лантус и Новомикс плаща НЗОК. Отговорът на касата е, че за 2002 и първото полугодие на 2003 г. нямат разходи за тези медикаменти. Което означава, че нито един здравноосигурен диабетик не ги е ползвал. Само ден след официалното обявяване на позитивния списък обаче вече бившият шеф на касата д-р Димитър Петров изпраща ново писмо, в което се твърди, че с изваждането на двата скъпи инсулина от списъка 4000 пациенти трябва да сменят лечението си, тъй като са били на Лантус и Новомикс.

Само дни след това пък от касата тръбят, че не им било ясно от коя част на списъка – тази с генерични или с търговски имена на лекарствата да избират приоритетно безплатните медикаменти за 2004-та…

На здравноосигурените хора със захарен диабет, разбира се, не им е все едно, че им режат оригинални и доказали ефективността си медикаменти, за да ги церят с по-евтините им копия или със заместващи лекарства, които имат различни качества и профили на действие.

Не е все едно и това дали дневно ще взимаш една таблетка или вместо нея – цяла шепа „аналози“, дали ще си поставяш една инжекция с инсулин или ще се боцкаш повече пъти, за да постигнеш сходен краен резултат – особено, ако трябва да го правиш ден след ден.

Не е все едно да имаш по-лошо качество на живот, да страдаш от по-чести и тежки хипогликемии, които иначе могат да бъдат намалени… Нивото на кръвната ти захар да е постоянно високо и поради това да живееш в ужас, че се ускоряват предизвиканите от лошия контрол на диабета усложнения… Да се инвалидизираш поради стремежа на здравните чиновници да направят краткосрочни икономии, без да ги е еня за дългосрочните здравни и финансови резултати.

Не е все едно да си отчаян, че днес не можеш да си получиш лекарствата, от които зависи здравето и живота ти в момента и утре. Особено е страшно, ако този „лукс“ не ти е по джоба.

Не е все едно, защото живеем в цивилизована и социална Европа или поне твърдим, че сме тръгнали натам. Защото не сме на друга планета и не е трудно да се досетим, че при прякото договаряне с производители и дистрибутори на медикаменти чиновниците от касата могат да приберат по някой и друг лев комисионна, ако от здравното министерство не им вадят залъка от устата…

Белята, е че от сблъсъка на интереси в крайна сметка губим всички, но най-сериозно – болните хора, които разчитат на държавата в лицето на здравните институции като МЗ и НЗОК за пълно или частично поемане на разходите за лечението им.

Novo Nordisk