РЕИМБУРСИВЕН СПИСЪК ЩЕ ИМА НЕ ПО-РАНО ОТ МАРТ


vd 01/02/2004

Реимбурсивният лекарствен списък не влезе в сила от началото на тази година, тъй като не бяха извършени серия от процедури. Списъкът с лекарствата, които НЗОК заплаща частично или напълно, не можеше да бъде готов навреме, след като позитивният списък излезе чак на 29 декември м.г., твърди уволненият директор на касата д-р Петров. По думите му реално реимбурсивният списък може да влезне в сила не по-рано от началото на март.

Какво предстои? Тепърва касата ще започне процедура по изготвянето на този списък, която изисква да бъдат определени методика и критерии за реимбурсиране на лекарствата, след което ще бъдат определени конкретните медикаменти и каква част от цената ще плаща здравната каса.

Предстоят и процедури по договаряне, конкурси и преговори с производителите до сключване на договорите. Едва тогава списъкът с конкретните цени и медикаменти може да бъде публикуван.

Не по-добре стоят и нещата, свързани с подписването на Националния рамков договор (НРД) 2004. Съдбата му зависи от това кога Народното събрание ще приеме промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), свързани с лицата, които не са плащали осигурителните си вноски. Такова е искането от страна на Българския лекарски съюз (БЛС), тъй като здравнонеосигурените лица намаляват ресурса за личните лекари. На места техният брой достига 40%, което означава, че ще се закрият лекарски практики и ще се създаде напрежение.

Според лекарите гратисният период за плащане на неплатени осигуровки трябва да бъде до 31 декември, а не до 31 март 2004. Защото става дума за 1,8 милиона неизрядни платци, които, лишени от здравна помощ, с точно толкова ще намалят и посещаемостта при джипитата. НРД 2004 ще може да се подпише единствено ако има отлагателен период за здравните осигуровки, заяви и председателят на Управителния съвет на НЗОК и заместник-министър на финансите Кирил Ананиев.

БЛС няма да подпише НРД 2004 докато не се уточняти подробности по Наредбата за диспансеризацията и инструкцията за заплатите, каза председателят му д-р Андрей Кехайов пред парламентарната комисия по здравеопазване. Според него някои от текстовете в наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията трябва да се променят.

Инструкцията за заплатите на лекарите не може да влезе в сила преди издаването на постановление на Министерския съвет за формирането на заплатите в бюджетната сфера, заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев и покани на среща УС на лекарския съюз, на която да се доуточнят текстовете на инструкцията.

Според д-р Кехайов не са остойностени сто на сто и клиничните пътеки в новия рамков договор. По думите му, ако те се остойностят напълно, в бюджета на касата ще трябва да влезнат още 800 милиона лева. Според остойностяването на пътеките, което в момента е 75%, пациентът ще трябва да доплаща останалата част.

Novo Nordisk