ОТНОВО НЯМА КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА


vd 01/02/2004

На последното си заседание Управителният съвет на НЗОК отново отложи приемането на критериите, по които касата ще договаря безплатните и частично платените лекарства. Не беше приета и методиката, с която ще се определи какъв процент от цената на медикаментите ще бъде поет от бюджета на НЗОК.

Причината за отлагането е необходимостта от допълнителни консултации с държавни органи, които имат отношение по прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Отлагането цели да не се допусне нарушаване на правата за задължително осигурените граждани, поради недостатъци в процедурата при прилагането на ЗОП. Неотдавна Сметната палата, Агенция „Държавен вътрешнофинансов контрол“ и дирекция „Обществени поръчки“ към Министерския съвет препоръчаха на здравната каса също да обявява процедури по обществени поръчки за лекарствата.

Ако здравната каса реши да доставя лекарства по ЗОП ще се съсипят цели индустрии, ще стане невиждан досега скандал, съдът ще бъде задръстен от дела, много хора ще останат на улицата, прогнозират от Браншовата камара на търговците на едро на лекарства. Причината е, че според този закон при конкурс за една позиция може да спечели само една фирма. У нас, например, има 34 търговски марки на лекарството за високо кръвно с генерично название еналаприл. В момента касата плаща 25% от цената на около десет от тях. Ако лекарството се договаря по ЗОП, касата ще плаща само за една от търговските марки, а останалите ще са извън пазара. Освен това, след отпадането на редица търговски марки, хиляди пациенти ще трябва да сменят терапията си.

Годишно здравното министерство обявява по около 140 процедури по ЗОП, от които около 30 се обжалват. Основният проблем на министерството е, че много от търговете се обжалват от неуспели кандидати, което блокира доставките на лекарства в продължение на месеци.

Досега технологията беше опростена с директно договаряне, освен това такова не е правено през 2003 година заради забавени наредби от страна на министерството. Има и друга съществена разлика – докато министерството договаря количества, то касата договаря само цени.

Опитът с договарянето при конкурсите и търговете, организирани от здравното министерство досега, показва, че скандалите ще са неизбежни заради дежурното обжалване на процедурата и решенията от загубилите в конкурса кандидати. Резултътат, за съжаление, е във фатално за някои пациенти забавяне на доставките от животоспасяващи лекарства.

Поради това се предвижда промяна в Закона за обществените поръчки, според която доставките на животоспасяващи и скъпи лекарства няма да се прекратяват, ако процедурата за обществена поръчка се обжалва в съда. Ако съдът постанови, че търгът е проведен незаконно, държавата ще плаща неустойка или договорът ще бъде прекратен. Поправките се подготвят от Министерството на икономиката и трябва да бъдат приети през тази година, както твърди здравният министър Славчо Богоев.

УС на касата реши също да внесе предложение до министъра на здравеопазването да се направи отсрочка, с която Наредба № 28 да влезе в сила вместо от началото на годината, от 1 март 2004. Наредбата е за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Отсрочването е свързано с ново изменение и допълнение на наредбата с промени при заболяванията, включени в нея.

УС на НЗОК и УС на Българския лекарски съюз взеха решение да бъде поставен и обсъден от Комисията по здравеопазване към Народното събрание въпросът за изпълнението на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване, отнасящ се до заплащането на здравноосигурителните вноски и свързания с това принцип на възнаграждение на изпълнителите на медицинска помощ.

Novo Nordisk