ЗАСТРАШЕН Е ЖИВОТЪТ НА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ С ДИАБЕТ


vd 01/12/2003

– Спирането на животоподдържащите лекарства на бедните е равносилно на смъртна присъда – да се отмени „данък здраве“ за натрупалите големи неплатени суми

– Изследването на гликирания хемоглобин да бъде 100% реимбурсирано

– Да се промени режимът за отпускане на лекарства от касата

– Цените на лекарствата да се публикуват преди и след влизането им в реимбурсивния списък

Дни преди 14 ноември – Световният диабетен ден, в националния клуб на БАД в столицата се състоя национална среща на председателите на дружества и асоциации на Българска асоциация „Диабет“ от цялата страна. Дискутирано и прието бе открито писмо – протест, адресирано до президента Георги Първанов, председателя на Народното събрание Огнян Герджиков и министър-председателя Симеон Сакскобургготски. Протестът бе подкрепен със 117 подписа (писмото поместваме отделно).

Според председателя на БАД Никола Варадинов основната цел на протеста е да се насочи вниманието към най-актуалните проблеми на близо 200 000 души със захарен диабет в България с надеждата да се вземат бързи мерки за разрешаването им.

ОТКРИТО ПИСМО-ПРОТЕСТ

1. Единодушно протестираме срещу непрекъснатите администрирания и прилагани тоталитарни методи в сферата на диабетолечението от страна на МЗ и НЗОК, което води до рязко влошаване качеството на лечението с животоспасяващите лекарства (инсулин и перорални препарати), изразени в:

– спирането на животоспасяващите лекарства за хроничноболните от диабет хора от 1 януари 2004 г., които по една или друга причина не са внасяли осигурителни вноски – практически това означава убийство без съд и присъда в рамките на няколко дни. Целесъобразно ще бъде да се направят проверки за всеки отделен случай по различните населени места от компетентните органи на Министерството на труда и социалната политика, НОИ и НЗОК и се вземат съответните становища, включително и за опрощаване на тези дългове, разсрочени вноски и т.н.

– промени в цените и наименованията на пероралните препарати в реимбурсивните списъци на НЗОК, най-вече свързани с процентите на заплащане или безплатно доставяне на тези лекарства – с такива медикаменти се лекуват над 110 000 души, от които над 80% са пенсионери с много ниски пенсии и са в невъзможност да заплащат по новите изисквания на НЗОК, което ги подлага на стресови състояния. Липсата на ясни и обществено прозрачни критерии за включването или изключването от реимбурсивните списъци на едно или друго лекарство води до сериозни съмнения в коректността на отговорните за това органи. Настояваме да се публикуват официално цените от последните три години на всички животоспасяващи за диабета медикаменти преди и след включването им в реимбурсивните списъци на НЗОК.

– Непрекъснатото усложняване на методите за изписване на инсулините с протоколите и рецептите от специалист-ендокринолог, което в малките и отдалечени селища силно затруднява болните. Целесъобразно е да се въведат съвременни електронно-магнитни носители на информацията вместо рецептите, в които е кодирана информацията за всеки хронично болен (чип-карти, инфокарти)

– Липсата на 100% реимбурсиране на изключително важното за диабетиците изследване на гликиран хемоглобин, за което понастоящем много от болните не могат да дават по 15 лв.

2. Считаме, че диспансеризацията на болните не отчита отдалечеността на населеното място на пациента от прегледа на специалиста-ендокринолог на всеки два месеца и затрудненията, които се пораждат от тези обстоятелства. Редно е МЗ и НЗОК да разработят график за посещение на населените места, където има диабетици с предизвестен ден и час.

3. Остро възразяваме срещу незаконното отклоняване на събираните средства от здравните вноски за нуждите на консолидирания държавен бюджет – по същество това ги превръща в поголовен здравен данък и връща старото социалистическо централизирано финансиране на здравеопазването от бюджета. Здравните вноски да бъдат изразходвани от НЗОК при пълна прозрачност, която сега липсва, както и да се премахне изразът „безплатни лекарства“, тъй като всичко се заплаща от целия народ – подходящ израз е „осигурени средства“.

4. Считаме, че интересите на пациентите не се защитават от НЗОК и сме възпрепятствани сами да се защитаваме от дискриминационния текст на чл. 7а от Закона за здравното осигуряване, за който настояваме да се промени.

Бихме желали да ви уведомим, че очакваме вашите бързи действия по гореизложените по-важни проблеми на диабетолечението, което би ни спестило прилагането на всички форми на граждански протести и търсене на помощ от световните и европейските политически и здравни организации.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ „ДИАБЕТ“

Novo Nordisk