ПРЕДЛАГАТ РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ


vd 01/12/2003

Според изискванията на Националния осигурителен институт (НОИ) хората, които не са внасяли здравните си осигуровки за повече от три месеца през периода 2000 – 2003 година и не уредят осигурителния си статус до края на годината, ще заплащат за преглед и лечение при общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболничната медицинска помощ, и в болниците от 1 януари 2004 г. Това решение ще засегне около 2 милиона и 400 хиляди българи – толкова според НОИ са длъжниците документално (виж в. „Клуб Д“, бр. 9/ноември, стр.7).

По време на приемането на първо четене на бюджета за 2004 г. на Държавното обществено осигуряване, от обясненията на шефа на НОИ Йордан Христосков стана ясно, че хората с над 50 лева неплатени здравни вноски ще могат да ги погасят разсрочено през 2004 г. без да губят осигурителните си права. От тази възможност ще могат да се възползват около 500 000 души, които са натрупали дългове към здравната каса.

В последната равносметка на НОИ трайно неосигурените вече са около 330 000. Отчетено е, че от 2,4 млн. без здравни вноски – 700 000 вече са си ги платили.

Върху неплатените осигуровки са начислени и лихви. След Нова година неосигурените няма да имат право на безплатна помощ от личния лекар и в болниците, както и на лекарства, плащани частично или напълно от здравната каса. Длъжниците ще трябва да броят пари за всяка медицинска услуга (до възстановяване на осигурителните им права), освен ако не се нуждаят от спешна помощ.

Разсроченото плащане ще бъде регламентирано с корекция в Закона за здравното осигуряване, която ще бъде извършена с приемането на закона за бюджета на НЗОК за 2004 г.