Клетки от слезка са изцелили диабет тип 1 при мишки01/12/2003

Най-сладката новина на тазгодишния 14 ноември – Световния диабетен ден – дойде от списание Sciense („Наука“). На този ден, в който чествахме поредния рожден ден на откривателя на инсулина, американски имунолози съобщиха, че са успели да излекуват напълно мишки с предизвикан преди това диабет тип 1. Тези гризачи са модели на автоимунното заболяване при хората.

Инжектирането на специфичен тип клетки от слезката (далака) на здрави недиабетни донори не само, че е успяло да запази живите островни клетки на панкреаса, но е довело и до израстването на нови, собствени инсулинпроизвеждащи клетки чрез препрограмирането на имунната система.

Всичките 11 мишки с диабет тип 1, независимо от давността на болестта, са били изцелени напълно с този метод – не са се нуждаели от външен инсулин и кръвната им глюкоза е останала напълно нормална през целия им по-нататъшен живот.

Изненадата, че функцията на собствените островни клетки може да бъде съхранена, възстановена и перманентно възобновена с помощта на инжектирани клетки от слезката на здрави недиабетни донори, е огромна. Пламна надеждата, че може би този метод ще се окаже ефективен и при хора с диабет тип 1, както и при пациенти с други автоимунни заболявания – системен лупус, псориазис и т.н.

Успехът в тази насока ще премахне и нуждата от присаждането на островни клетки или на цял панкреас. Засега, присаждането на изолирани преди това островни клетки от донори има ограничено приложение поради доживотната нужда от приемането на имуносупресори. Освен това, доколко този метод може да премахне трайно и изцяло нуждата от външен инсулин е неясно. Трансплантацията на цял чужд панкреас се извършва само при хора с диабет тип 1, които получават и чужд бъбрек (поради трайна загуба на бъбречна функция) и поради това, така или иначе, трябва да получават имуносупресори.

Инжектираният екстракт от слезката на възрастни здрави донори съдържа клетки-прекурсори, които отиват в панкреаса и там бързо се профилират в зряла и функционираща островна тъкан. Прекурсор означава някой, който отива преди и очертава пътя, подхода, дава насоките на някого или на нещо след това.

Слезката е източник на възрастни (неембрионални) прекурсорни клетки, които ускоряват израстването на собствени инсулинсекретиращи островни клетки в панкреаса, поне на мишки с диабет тип 1, е най-потресаващото в откритието на д-р Денис Фаусман и нейните колеги от Централната болница на Масачусетс.

„Ние успешно показахме, че можем да предизвикаме повторното израстване на клетки вътре в тялото и смятаме, че тази регенерация на зряла островна тъкан е достатъчно устойчива, за да постигне дългосрочен ефект върху контрола на кръвната глюкоза“, заяви д-р Фаусман на 14 ноември.

Изследователският екип е проверил два пъти своето откритие чрез повтаряне на лечебния експеримент. При втория опит женски мишки – модели на диабет тип 1 са получили клетки от слезката на здрави донори – мъжки мишки. При лекуваните женски мишки, всички новоизраснали островни клетки са имали Y хромозома – доказателство, че са дошли от мъжките донори. В друг експеримент клетките на слезката са белязани с флуоресцентен зелен белтък и тези светещи в зелено клетки са били открити по-късно сред новообразуваната инсулинпроизвеждаща тъкан.

До момента подобна трайна и завършена регенерация на възрастни клетки се смяташе за невъзможна. Този експеримент обаче е успял да репрограмира имунната система и да превърти назад лентата в спонтанната еволюция на диабет тип 1. Невероятно, но факт…

Остава да бъде потвърден в клинични проучвания при хора. Тогава? Една хилядолетна мечта на човечеството да каже сбогом на диабет тип 1, ще се сбъдне още до края на това десетилетие. Ако методът е толкова ефикасен при хората, колкото е при мишките, то той ще излекува не само нововъзникналите случаи, а изобщо всички с тази диагноза.

Основен спонсор на експеримента е фондация Якока (www.iacoccafoundation.org) със седалище в Бостън.

Тази организация с идеална цел е инвестирала през последните 20 години над 20 милиона долара в иновативни и обещаващи научни изследвания. Нейн учредител е легендарният бивш президент на американския автомобилен гигант Крайслер – филантропът Лий Якока. Фондацията е създадена в памет на съпругата му Мери, загубила живота си поради тежки усложнения на диабет тип 1.

Екипът на д-р Фаусман от 1995 г. до днес е получил грант от организацията на Якока в размер на 5.2 милиона долара.

Д-р Денис Фаусман е завеждаща имунологичната лаборатория на Централната болница на Масачусетс. Част от Медицинското училище на Харвард, това болнично заведение е не само място за обучение на студенти-медици и специализанти, но е и водещ научно-изследователски център в САЩ с годишен бюджет над 350 милиона долара.

Предстои първото проучване на метода за излекуване на диабет тип 1 при 40 доброволци. По предварителни данни, за провеждането на експеримента са необходими 10 милиона долара.

На слезката (далака) до момента се гледаше като на самотен орган, който нямаше известна незаменима или поне важна функция в тялото. За него се знаеше, че е резервоар за кръв, място за изхвърляне на остарелите червени кръвни телца, торба за събиране на лимфоцити и други бели кръвни клетки.

Сега слезката се възприема като диригент за производството на лимфоцити-клетки убийци, които от тук се възпитават, командват и тренират как да се държат нормално. С други думи да бранят тялото от всичко „чуждо“, но да са толератни към всичко“свое“.

Защо клетките-войници „полудяват“ и от верни защитници се превръщат в безпощадни убийци на собствените клетки и тъкани е неясно. Днес лекарите познават около 50 болести, които се дължат на нарушен толеранс на имунната система към своето. Тези заболявания се наричат автоимунни и сред тях попадат диабет тип 1, болест на Крон, системен лупус, ревматоиден артрит, псориазис, мултиплена склероза…

Архаичното име на слезката е „меланхолия“. Освен за синоним на меланхолия, болен хумор и инат, далакът е бил свързван от древните гърци с душата, куража и духовния пламък, както и с емоциите – радост, смях , веселие или обратно – злоба, злост, вреда, отмъщение. Слезката изглежда, че дирижира баланса между Ин и Ян и може да препрограмира изпадналата в „амок“ имунна система при диабетни мишки.

Novo Nordisk