ФАРМАЦЕВТИТЕ СЕ СЪРДЯТ


vd 01/12/2003

От Съюза на фармацевтите заявиха: „Ще си търсим по съдебен път неустойките, на които по договор имаме право, заради забавеното плащане на лекарствата, които се покриват от здравната каса“. А тя не им е превеждала пари за безплатните и частично платени медикаменти от два месеца.

Още през септември директорът на НЗОК д-р Димитър Петров предупреди, че свършва парите за лекарства и поиска увеличаване на разходната част на бюджета с 48 млн. лв. за покриване на разходите до края на годината.

Сега това вече е възможно с решението на Народното събрание на 26 ноември т.г. за актуализация на разходната част на бюджет 2003 на НЗОК, което предстои да бъде обнародвано от президента. Допълнително отпуснатите 48.4 млн. лв. са за покриване на дефицита за безплатни ли частично платени медикаменти, които се поемат от бюджета на касата. Така здравната каса ще изпълни всички свои задължения към контрагентите си – изпълнители на медицинска помощ и аптеки за отчетената и извършена от тях дейност.

Според направения график НЗОК ще покрие всичките си задължения до 19 декември. Средствата, които се заплащат от здравната каса на доставчици на лекарствени продукти за домашно лечение ще се превеждат текущо, както и до момента – паралелно с постъпване и обработка на фактурите. Средствата за дейността през декември през настоящата и всяка бюджетна година се заплащат през януари, съгласно правилата за разплащане в публичните организации и бюджетните институции.

Novo Nordisk