ЗДРАВЕТО НЕ Е ПРИДОБИВКА, А ИНВЕСТИЦИЯ В ИКОНОМИКАТА


vd 01/11/2003

В София се състоя здравна конференция, организирана от Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване с подкрепата на програма ФАР на Европейската комисия. Участваха ключови фигури за здравната политика на Европейския съюз – депутати от Европейския парламент, здравни министри, ръководители на европейските асоциации на фармацевтичните производители, съветници на държавните глави в Европа по икономически и здравни анализи.

Темите, по които нашите експерти съпоставиха опита си със световни светила, бяха: отговаря ли лекарствената политика на българските здравни институции на тенденциите в Европейския съюз, къде е балансът между икономическата ефективност на здравеопазването и правото на болните да получат качествени модерни лекарства, как се защитава интелектуалната собственост във фармацевтичното производство и др.

Ще се запомнят думите на Даниел Коен, преподавател по икономика в Сорбоната: „Не можеш да чакаш икономически ръст и тогава да лекуваш населението, защото ако то боледува, икономическият растеж никога няма да се състои. Здравето не е придобивка, а инвестиция в икономическото развитие, равностойна на материалните инвестиции, машинното оборудване, иновациите“.