ЗАХАРНИЯТ ДИАБЕТ КАТО СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ


vd 01/11/2003

От 15 – 18 октомври т.г. в курортния комплекс „Ривиера“ край Варна се състоя VII конгрес по ендокринология. В него участваха над 300 лекари специалисти от цялата страна и лектори от САЩ, Германия, Австрия, Великобритания, Сърбия и Черна гора и Македония. Конгресът протече в десет научни заседания. Интерес предизвикаха как­то предконгресният симпозиум на фирма „Ели Лили“, така и тематичните заседания, спонсорирани от фирмите „Сервие“, „Хелт-2000“, „Новартис“, „Авентис“, „Аквахим“, „Мерк Шарп и Доом“, „ГлаксоСмитКлайн“, „Ливеда Мед 2000“ и „Ново Нордиск“.

Централната тема на конгреса бе захарният диабет като сърдечно съдово заболяване. „Защото хората на практика не страдат толкова от високата кръвна захар, колкото от последиците върху сърдечно-съдовата система – поясни проф. д-р Драгомир Коев. – Всъщност три четвърти от болните, които страдат от диабет умират не от него, а от сърдечно съдови заболявания. Типично усложнение на диабета е една тежка атеросклероза и затова механизмите, по които диабетът води до тези изменения на съдовете бе и доминираща тема“. В това отношение голяма роля изигра и активното участие във форума на специалисти кардиолози.

Особено внимание бе обърнато на едновременното лечение със захарния диабет на другите рискови фактори за атеросклероза – артериалната хипертония, дислипидемията, тютюнопушенето и пр. „Чрез мултифакторният подход имаме възможност да подобрим изхода от заболяването и неговия краен резултат“ – каза изтъкнатият специалист.

Наред с това бяха обсъждани и проблемите на ранната диагностика, на щитовидната жлеза и на остеопорозата, при която бе наблегнато върху ролята на скрининга.

Наред с интересния си доклад „Диабетна сърдечно-съдова болест – що е то и може ли да се предотврати“, американският про­фесор Дейвид Робинс съобщи и за напредналата фаза в разработката на нови медикаменти. В близките година и половина – две се очаква появяването на препарата екзендин – хормон, който усилва ефекта на инсулина и усвояването на глюкозата от тъканите. Засега е разработен под формата на инжекции, но се правят усилия да го има и като таблетна форма. С по-близка перспектива е сладката новина за диабетиците, че инхалаторният инсулин вече има приложение върху болни в САЩ с надеждата до две години да се прилага масово. Намерен е начин инсулинът да преминава ритмично и стабилно през белите дробове и оттам да влиза в кръвта. Знае се, че и всички фирми, които в момента произвеждат инсулин, работят в тази посока.

Представители на фирма „Ливеда Мед 2000“ демонстрираха швейцарският апарат Глюкоуоч за 24-часово непрекъснато наблюдение на кръвната захар и заявиха намерението си да го внасят у нас до края на годината. Високата му цена обаче ще бъде по джоба на малцина.

Състоя се и отчетно-изборното събрание на Българското дружество по ендокринология. За председател беше избрана доц. д-р Анна-Мария Борисова, а за почетен председател – досегашният ръководител на дружеството проф. д-р Драгомир Коев. Следващият конгрес е след 3 години.

Михаил МИХАЙЛОВ

Novo Nordisk