ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ ДОГОДИНА


vd 01/11/2003

Общото събрание на НЗОК прие проектобюджета за 2004 г. само с 1 глас „против“ и трима „въздържали се“, оценявайки го като по-благоприятен за пациентите.

Документът, съгласуван между ръководствата на касата, Лекарския и Стоматологичен съюзи предвижда 100 млн. лв. за доболничната помощ, 94 милиона за специализираната помощ, 41 милиона –за изследвания и диагностика, 240 милиона за лекарства, 355 милиона за болниците по клинични пътеки, като минимум 70 милиона лева от резерва на касата също ще се използват за тази цел. Така ресурсът на болничната помощ ще достигне около 405 милиона лева, при искани от лекарския съюз 400 милиона. В тези 405 милиона лева са включени и 90 милиона за общинските болници, които досега се финансираха от бюджетите на общините.

Четири милиона повече от предвижданото досега получи стоматологичната помощ. „Предложихме това увеличение от 45 на 49 милиона, като тези 4 милиона бяха осигурени от медико-диагностичната дейност – 2 милиона, и от специализираната помощ също 2 милиона“ каза Кирил Ананиев, председател на УС на НЗОК и заместник финансов министър. На въпрос дали в този случай медиците от тези две направления няма да имат възражения, той отговори: „Няма да имат възражения, тъй като там е най-осезателното увеличение в доболничната помощ, а имаме и резерв, който може да бъде използван в подкрепа на тези две дейности, от които се взимат парите“.

Новото в проектобюджета за 2004 г. по отношение на общините е, че категорично се задълбочават принципите на финансовата децентрализация, чието начало бе поставено през тази година. Според Кирил Ананиев за догодина са осигурени сто на сто от норматива за издръжка на делегираните от държавата дейности на общините, индексирани с очакваната инфлация за 2004 г. Предвижда се разходите за общините да бъдат 1.909 милиарда лева, като от тях около 1.07 милиарда са за дейности държавни отговорности, а 702.7 хиляди лева – за общински. За първи път от 2004 година болничната помощ в частта й за общинските болници изцяло ще се финансира от НЗОК. Предвижда се броят на клиничните пътеки да бъде увеличен с допълнителен ресурс от около 55 милиона лева.

Касата очаква да получи 3.2% по-големи приходи от тази година и събираемостта на вноските да е близо 100%, след приетите мерки срещу нередовните платци.

Капиталовите разходи за догодина се покачват с 500 000 лева, като ръководството се зарича, че нито лев от тях няма да е похарчен нецелесъобразно.

За следващата година в бюджета е предвиден дефицит от 174 милиона лева, който ще се покрие от резерва на касата в БНБ, но това предизвиква сериозно безпокойство у мнозина.

Novo Nordisk