НЗОК: „ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА IME, ОБРЪЩАЙТЕ СЕ КЪМ ФИРМА „ЛИВЕДА МЕД“


vd 01/11/2003

– Кой, кога и как ще подготви диабетиците за използването на новите глюкомери IME? Не е ли опасен прецедентът медицинско устройство да се разпространява не от аптеките, каквато е обичайната практика, а от служителите на РЗОК?

При отпускане на дарените от Австрийския червен кръст глюкомери, пациентът заедно с глюкомера и тестлентите, получава и инструкция за ползуване на български език. Експертното становище на консултантите по ендокринология на НЗОК е, че глюкомерите отговарят на всички технически изисквания и са напълно безвредни за здравето на пациента.

За обучение диабетиците могат се обръщат и към наблюдаващите ги лекари-ендокринолози, и към самата фирма „Ливеда Мед“ (б.р. – дистрибутор на тестлентите за IME).

Не съществува опасност от това, че диабетикът получава глюкомерът и тестлентите от служители на РЗОК, които са достатъчно отговорни и информирани за тази дейност. Те са в оригинална опаковка и са добре съхранявани от РЗОК. По този начин се скъсява пътят за пациента. Той получава глюкомера и необходимия брой тестленти към него в момента на заверка на рецептурната книжка, без да е необходимо да се връща при лекаря за рецептурна бланка и оттам в аптеката. НЗОК няма да заплаща за дарените глюкомери и съответно не е необходимо да минават по процедура на отчитане, установена за другите продукти.

– Кой ще носи юридическата и моралната отговорност, ако апаратът е технически неизправен или при евентуална повреда поради неправилното му съхраняване? Той е на склад не в аптеките, както беше досега с останалите модели, а в учреждения – редно ли е това от гледна точка на сигурността?

Съгласно писмо вх.№ 18-00-1759/17.09.03 на фирма „Ливеда Мед 2000“ ООД, същата притежава необходимата квалификация и технически възможности да осигури гаранционното поддържане на апаратите за измерване на кръвната захар IME, които в момента се разпределят от РЗОК, за целия 5-годишен период за ползване от пациенти, които са ги получили. При техническа неизправност пациентите следва да се обръщат към фирма „Ливеда Мед“.

В РЗОК е създаден ред и условия за съхранение според изискванията и са определени лица, които отговарят за съхранението и отчетността на глюкомерите и тест лентите за тях.

– Кой ще поправя или подменя повредените или счу­пени апарати? Касата приема ли рекламации или не? Кой носи юридическа отговорност примерно при техническа неизправност – фирмата-производител TaiDoc Technologies, Тайван или нейният европейски партньор IМЕ, който според ИАЛ е притежател на разрешителното, а също така и производител?

По действащите нормативи и преди заплащането им от НЗОК, е прието, че след 5-годишна употреба пациентът има право да получи нов глюкомер. През този период тече и ангажиментът на доставчика за техническа поддръжка на уреда. Това условие е договорено с всички фирми-доставчици на глюкомери, включително и с доставчика на дарението-притежател на разрешителното.

При техническа неизправност и невъзможност за поправка, диабетикът връща апарата в РЗОК и получава нов. РЗОК връща неизправните апарати на фирма „Ливеда Мед“.

Novo Nordisk