НОВ СПИСЪК НА БОЛЕСТИТЕ


vd 01/11/2003

Министерството на здравеопазването определи заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК ще заплаща. В бр. 96 на „Държавен вестник“ от 31 октомври 2003 г. е обнародвана Наредба № 25 за определяне на списъка на тези заболявания. Тя ще бъде основа за водене на преговорите между партньорите по Националния рамков договор за 2004 година и влиза в сила от 1 януари 2004 г.

С новата наредба не отпадат групи заболявания и диагнози в сравнение с действащата сега Наредба № 26 от 2002 г. Няма опасност за пациентите, че няма да бъдат осигурени медикаменти за лечение на тяхното заболяване. Извършените промени и корекции засягат само установени в досегашната практика неточности и технически грешки в обозначенията и кодовете на групите заболявания по Международната класификация на болестите. Чрез старата наредба съществуваше възможност за различни тълкувания дали дадена диагноза попада в списъка на заболяванията, определени от нея, което създаде затруднения в комуникацията между касата и лекарите и ще даде по-голяма сигурност на пациентите, тъй като ще се избегнат евентуални недоразумения по повод дадено заболяване и възможността касата да заплаща за неговото лечение.