Нашето предизвикателство се нарича Живот!


vd 01/11/2003

Фирма Авентис, дръзнала да отправи подобно предизвикателство, проведе Медиен диабетен ден на 27 октомври в мястото, където се създават и произвеждат нейните рекомбинантни човешки инсулини и инсулинови аналози – Индустриален парк Хьохст във Франкфурт на Майн, Германия

Сред поканените гости бяха медицински журналисти от специализирания диабетен печат в редица европейски и по-далечни държави, както и техни колеги от масмедиите.

Причината за тази разнородна на пръв поглед медийна група бе разговор за епидемията от диабет тип 2 и начините за нейното овладяване на високоспециализиран и на научнопопулярен език. А след това, всеки журналист да предаде по-нататък посланието на своите читатели – специалисти-ендокринолози, лекари, хора с диабет и техните семейства… Различни аудитории, които знаят много или по-малко, или дори нищо за „бомбата със закъснител“ диабет тип 2, но са замесени в проблема. Затова трябва заедно да се опитат да забавят появата на това обменно нарушение и да намалят товара на свързаната с него сърдечносъдова заболеваемост и смъртност.

Какво съобщи Авентис на медиите през този ден?

– Всеки пет минути в света се открива по един нов диабетик тип 2 поради растящото затлъстяване, заседналия начин на живот, урбанизацията и удължаването на очакваната продължителност на живот.

– Хората с това обменно нарушение имат от два до четири пъти по-висок риск от сърдечносъдова заболеваемост и смъртност в сравнение с останалото население на същата възраст. Сърдечносъдовите усложнения на диабет тип 2 ограбват от пет до десет години живот, влошават неговото качество и представляват тежък личен, семеен, икономически и социален товар.

– Над половината от диабетиците тип 2 не постигат целите за контрол на кръвната захар – имат ниво на гликиран хемоглобин (НвА1с) над 8%. Днес се препоръчва ниво на HвA1с 7%, тъй като тогава рискът от усложнения на малките и големите съдове доказано намалява.

– За постигането на целта HbA1c 7% половината от хората с диабет тип 2 се нуждаят от лечение с инсулин шест години след изявата на заболяването. „Ние не започваме инсулиново лечение достатъчно рано, нито го използваме достатъчно агресивно“- завеща ни д-р Робърт Търнър, главен изследовател в най-голямото и продължително проучване на диабет тип 2, извършвано някога.

– Инсулинът, който може да подобри контрола на кръвната глюкоза, често се избягва, отлага се и не се използва достатъчно агресивно поради риск от хипогликемия. Има ли решение на този проблем?

– Около 60% от случаите с диабет тип 2, незадоволително контролирани до този момент с един или с два вида таблетки (НвА1с 7.5% – 10%), постигат целта HвA1c 7%, ако към прилаганото им перорално лечение през деня вечер се добави 24-часовият базален инсулинов аналог Лантус (инсулин гларжин) или интермедиернодействащият NPH инсулин. Всеки един от тези два инсулина подобрява гликемичния контрол, но Лантус статистически достоверно води до по-нисък риск от нощни хипогликемии в сравнение с NPH инсулин при постигането на тази цел.

– Почти с 25% повече пациенти, лекувани с Лантус, не са имали нито един документиран епизод на нощна хипогликемия (стойност на кръвната захар през нощта 4 ммол/л и по-малко) в сравнение с тези на NPH инсулин при постигане на HвА1с 7%. Тази ниска стойност на кръвната захар през нощта е била избягната при 33.2% от получавалите Лантус спрямо 26.7% при тези на интермедиернодействащ инсулин. Допълнително, в групата на инсулин гларжин са възникнали от 21% до 48% по-малко случаи на други категории симптоматични хипогликемии. Това показаха обявените на 27 октомври във Франкфурт данни от американското 24-седмично многоцентрово проучване, наречено Лечение-до-Целта (Treat-to-Tatget). В него са участвали над 750 мъже и жени с наднормено тегло и диабет тип 2, неадекватно контролирани с перорално лечение. Резултатите от Лечение-до-Целта ще бъдат публикувани през ноември в списанието на Американската диабетна асоциация Diabetes Care.

– Лантус постига по-добър цялостен лечебен успех (предизвиква значимо по-малко нощна хипогликемия) в сравнение с NPH инсулин. Той премахва главната бариера да не започваме инсулиново лечение. Неговото просто прилагане – една инжекция в денонощието – може да облекчи по-ранната и ефективна употреба на инсулин в рутинната клинична практика с цел да се постигнат препоръчваните стандарти за диабетни грижи.

В края на натоварения с информация ден, представители на Авентис разведоха гостите си из новия Лантус завод. Първата копка е направена през януари 2001 г., наливането на основите е започнало три месеца по-късно. С инвестиция от 160 млн. евро, сградата е завършена и оборудвана напълно през май 2002 г. От тази есен заводът вече работи с пълна мощност. Персоналът е общо 220 души.

1900 тона стомана, 50 километра тръби, 930 машини и съоръжения, 12 апаратури за хроматография, 6000 пункта за контролни измервания, техническа документация с обем 5000 досиета, производствена площ 21 700 кв. м…. Това е Светая светих, в която се синтезира (ДНК произход), пречиства до желания краен продукт и опакова инсулин гларжин. Производството може да задоволи постоянно нуждите на два милиона души с диабет годишно.

Индустриален парк Хьохст е пример на биотехнологичното производство на бъдещето, поне за индустриално по-изостаналите държави – стерилните сгради от стъкло и метал са разположени сред свежи зелени морави и добре поддържани туфи цветя (въпреки студеното есенно време). Работещите тук са облечени в снежнобели униформи и приличат повече на аптекари, отколкото на типичен фабричен персонал. Това не е толкова странно, защото производителите на инсулин постоянно следят автоматизирания процес на електронни екрани и проверяват качеството в лаборатории. Те са химици, биолози или компютърни специалисти.

Вапцаров сигурно би възпял този завод на живота… Всичко блести от чистота. Цари ред и дисциплина. Няма шум, приказки и глъч. Подовете са като в хирургични зали. Не се разхищава питейна вода. Германия е страна на Зелените, напомнят домакините, чиято професия е съзиданието.

Кои инсулини произвежда Авентис?

Освен Лантус, фирма Авентис е производител на рекомбинантен човешки инсулин Инсуман.

Нов продукт на фирмата, който се кандидатира за регистрация през юни в САЩ и ЕС, е бързодействащият инсулинов аналог Апидра (инсулин глюлизин). Апидра има сходен профил на действие с известните бързодействащи инсулинови аналози Хумалог (инсулин лизпро) на фирма Ели Лили и НовоРапид (инсулин аспарт) на фирма Ново Нордиск.

След одобрението му, инсулин Апидра ще се използва заедно с Лантус за интензифицирано инсулиново лечение (базално-болусна терапия).

В етап на клинични изпитания се намира и инхалаторният (за вдишване, доставка през белите дробове) инсулин Екзубера, който се разработва заедно с фирма Пфайзер.

Д-р Диляна ЯНКОВА

Novo Nordisk