Глимепирид при диабет тип 2


vd 01/11/2003

Световният терапевтичен опит подкрепи важното място на препарата „Глимепирид (Амарил) е ефективно и добре понасяно перорално антидиабетно средство с еднократно дневно приложение и представлява важно лечебно решение за управ­ление на диабет тип 2“

Това обобщи обзорът на публикуваните данни на английски език (MEDLINE) от проведени клинични проучвания за периода 1990-2002 година.

Глимепирид, дебютирал на световния фармацевтичен пазар през 1995 година, се различава в редица отношения от по-старите сулфонилурейни препарати, какъвто например е глибенкламид.

Като цяло, Амарил се свързва с по-нисък риск от хипогликемия и с по-малко наддаване на тегло – главните странични ефекти на терапията със сулфонилурейни препарати (СУП).

Предимство представлява и неговата проста схема на прилагане – еднократно дневно, което улеснява придържането на пациента с диабет тип 2 към изписаното му лечение.

Резултатите от някои проучвания показват, че глимепирид може да се прилага при по-възрастни пациенти с диабет тип 2, както и при случаи с бъбречно увреждане.

Доказателствата от клиничните проучвания и натрупания практически опит за ефективността и профила на безопасност на глимепирид показват, че той представлява важно лечебно решение на управление на пациенти с диабет тип 2, при които кръвната глюкоза не може ефективно да се контролира само с диета и физическа активност – заключи публикуваният наскоро доклад (Massi-Benedetti M. Clin Ther 2003, 25;3:799-816).

Novo Nordisk