ДИАБЕТЪТ МОЖЕ ДА ВИ СТРУВА БЪБРЕЦИТЕ, ДЕЙСТВАЙТЕ ВЕДНАГА!


vd 01/11/2003

Лошо контролираният диабет е водеща причина за увреждане на бъбреците – в развитите страни той предизвиква 40% от новите случаи на бъбречна недостатъчност годишно.

Хроничните усложнения са тези, които превръщат захарната болест в сериозен икономически товар за здравната система. Финансовите анализи показват, че диабетът поглъща 5-10% от общия здравен бюджет на европейските държави, като 79% от всичките тези пари отиват за болнично лечение на сърдечносъдовите усложнения, за диализа и бъбречна трансплантация.

Всеки човек с диабет, било тип 1 или тип 2, има риск от бъбречно усложнение и такова развиват една трета от случаите. Но това става без ранни оплаквания (симптоми), които да алармират, че бъбреците започват да страдат. Ранното бъбречно увреждане може да бъде открито с прост тест на урината за откриване на специфичен белтък – албумин!

Бъбречното заболяване, предизвикано от захарната болест (диабетна нефропатия) се развива бавно – необходими са около 20-30 години. Приблизително 25% от хората с диабет тип 1 и 5-10% от тези с диабет тип 2 имат нарушена бъбречна функция. Тъй като обаче диабет тип 2 е 10 пъти по-често срещан от диабет тип 1, то много повече от диабетните случаи на бъбречна недостатъчност са диабетици тип 2.

ТРИ ПРАВИЛА

Първо – хората със захарна болест трябва да бъдат информирани за рисковите фактори за бъбречно заболяване и как с помощта на активно поведение този риск може да бъде намален. Поддържането на кръвната глюкоза и на кръвното налягане толкова близко до нормалните стойности, колкото това е възможно и безопасно, заедно с отказа от тютюнопушене могат да помогнат да се намали опасността от бъбречно заболяване.

Второ – хората с диабет трябва да имат достъп до скрининг (тест за ранно откриване на проблема още в безсимптомния му стадий) и до подходящо лечение. Скринингът за ранно откриване на бъбречното диабетно усложнение трябва да се провежда редовно, защото това позволява да се започне незабавно лечение със специфични лекарства за контрол на кръвното налягане, които доказано забавят прогресията на увреждането.

Трето – въпреки че скринингът за ранно откриване на бъбречното заболяване и лечението за съхраняване на бъбречната функция струват пари, доказано е, че тяхното осигуряване е икономически ефективно в дългосрочен план.

ПОЗИЦИЯТА НА МДФ

– всеки човек с диабет трябва да бъде подпомогнат да постигне оптимален контрол на кръвната глюкоза и кръвното налягане, за да намали риска от развитието на бъбречно увреждане, дължащо се на диабета

– здравеопазването трябва да осигури годишен скрининг на урината за откриване на хората с начално бъбречно заболяване, като този прост тест трябва да се провежда при всеки пациент с диабет

– случаите с доказано бъбречно увреждане трябва да получават подходящо лечение, включително специфични лекарства за намаляване на кръвното налягане и защита на бъбреците, тъй като добрата грижа може да отложи нуждата от диализа или трансплантация за 10-20 години

– случаите с нарушена бъбречна функция трябва навреме да бъдат прехвърлени при бъбречен специалист (нефролог)

Рискът от бъбречно увреждане и скоростта, с която то прогресира зависят от редица фактори, но най-вече от лошия контрол на кръвната глюкоза и високото кръвно налягане

„ДЕЙСТВАЙТЕ ВЕДНАГА!“

Този призив на МДФ означава:

– за хората с диабет да се стремят да поддържат текущо и дългосрочно добър контрол на кръвната глюкоза и кръвното налягане и пушачите сред тях да се откажат от цигарите

– за лекарите, ангажирани в диабетната помощ, да провеждат диагностични тестове на урината, за да отриват ранните прояви на бъбречно заболяване при всеки техен пациент и да противодействат срещу тяхната прогресия

– за здравните администратори, отговорни да осигуряват средства за диагностика и лечение на диабета, да проумеят и да приемат факта, че програмите за първична и вторична профилактика на хроничните усложнения, свързани с това заболяване са икономически по-ефективни от лечението на напредналите стадии на органно увреждане или трайната загуба на функция

Предимствата на ранната превенция са:

– по-малко хоспитализации, по-малко скъпоструващи диагностични и високоспециализирани лечебни процедури

– по-малко загуба на временна трудоспособност и намалени социални разходи, дължащи се на преждевременна инвалидност.

– Диализата струва $35 000 на пациент на година

– Бъбречната трансплантация струва $15 000 на пациент през първата година и още по $5000 годишно след това

Уважаеми читатели,

Сигурно повечето от вас знаят, че Световният диабетен ден се чества всеки 14 ноември от 1991 година насам.

На 14 ноември се е родил един от откривателите на инсулина – канадецът д-р Фредерик Бантинг. Тази важна дата бе избрана от Международната диабетна федерация (МДФ) и от Световната здравна организация (СЗО) за ден, който трябва да ни помогне да намалим невежеството, незнанието, подценяването и предрасъдъците по отношение на захарната болест. В тази кампания участват 180 диабетни асоциации – членки на МДФ в повече от 140 страни по света.

Вече трета година 14 ноември е ден, който фокусира върху хроничните усложнения, свързани с диабета.

Тази тема не е приятна. Напротив – тя е тежка за младите и условно здрави хора, болезнена за техните близки, мъчителна за всички засегнати. Но целта да се говори и пише за толкова сериозен и натоварващ психиката проблем, е да се повиши чувствителността към неговите причини, начални симптоми и ранно лечение. Агресивното поведение е изпитания начин да се намали ударът на последиците – лично човешки, икономически и социални.

Световният диабетен ден 2001 г. бе посветен на сърдечносъдови заболявания, 2002 г. – на очните усложнения. Темата на тази година са действията, които зависят от хората с диабет и техните близки, от лекуващите лекари и здравните администратори – за да опазим заедно бъбреците от увреждане и загуба на функция, налагаща диализа или трансплантация.