ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ИЗСЛЕДВАМЕ НИВОТО НА ГЛИКИРАНИЯ ХЕМОГЛОБИН


vd 01/05/2003

Измерването на кръвната захар (кръвната глюкоза) по различно време на деня е показател, че прилаганият лечебен план действа добре. Всяко изследване, проведено с визуална лентичка или електронно с глюкомер, показва какво е нивото на кръвната глюкоза в настоящия момент и поради това е много полезен източник на информация. Проблемът е, че нивото на кръвната глюкоза при хората с диабет се променя многократно през денонощието.

Моментното измерване на кръвната глюкоза, въпреки че е добър начин за самоконтрол на диабета, не може САМОСТОЯТЕЛНО да нарисува пълната картина

Има едно друго изследване, което показва какво е било средното ниво на кръвната ни глюкоза през изминалите два до три месеца. Този тест се нарича измерване на гликирания хемоглобин, наричан още с имената: гликохемоглобин, хемоглобин А1с, Hb A1c или А1с.

Изследването на НвА1с показва какво е било средното ниво на кръвната глюкоза, което даден човек с диабет е поддържал през последните два до три месеца

Какво е хемоглобин?

Хемоглобинът е белтък (протеин) в червените кръвни телца. Тъй като е част от тези телца, той улавя и пренася кислорода от белите дробове до всичките останали части на тялото. Хемоглобинът носи също глюкоза, тъй като тя се свързва с всичките белтъци на нашето тяло. След като веднъж се е слепнала с хемоглобина, глюкозата остава трайно свързана с него през целия живот на червените кръвни телца – около три или четири месеца. Колкото повече глюкоза е имало в кръвта през това време, толкова по-голямо количество от нея се залепва за хемоглобина. Образуваното съединение се нарича гликиран хемоглобин или гликохемоглобин (хемоглобин + глюкоза).

Какво показва измерването на HbA1c?

HbA1c e обективен показател за това колко глюкоза се е слепнала с нашия хемоглобин. Неговото измерване информира какво е било средното ниво на кръвната глюкоза, което сме поддържали през последните два до три месеца. Ако по това време сме имали много глюкоза в кръвта, то усреднената стойност е била висока и съответно – резултатът от измерването на HbA1c също ще бъде висок.

Тестът за измерване на HbA1c позволява да разберем каква е била реалната степен на диабетен контрол

Внимание!

! Посочените в таблицата стойности за “добър” и “много добър” контрол се отнасят за диабетици над детско-юношеска възраст:

– За възрастта под 7 години НвА1с може да бъде и до 7% за избягване на риска от тежки хипогликемии

– По време на пубертета е по-трудно да се поддръжат посочените целеви стойности на НвА1с поради повишената секреция на растежен хормон

– При хората в напреднала възраст и/или при случаите с тежки сърдечносъдови усложнения, и/или при намален усет за улавяне на хипогликемията и история за чести и тежки хипогликемии се препоръчват малко по-високи (индивидуално съобразени стойности) на НвА1с, за да се избегнат нежеланите спадове на кръвната захар

! Препоръката “Вземете мерки” зависи от индивидуалния лечебен план и действията за подобряване на контрола трябва да бъдат одобрени от лекуващия лекар.

! Всяка лаборатория трябва да посочи нормалните (недиабетните) граници. Стойностите в горната таблица се отнасят при използване на DCCT-стандартизиран метод за изследване на HbА1с с нормални граници при недиабетици 4-6%.

! НвА1с под 6% е ниска стойност за диабетици и се свързва с висок риск от тежки хипогликемии при случаите на инсулиново лечение или на някои видове таблетки (сулфонилурейни препарати).

Обсъдете с вашия лекуващ лекар какви трябва да бъдат вашите резултати, за да подобрите диабетния контрол!

Ползата от изследването на HbА1c?

Ако стойността на HbА1c е по-висока от 6.5% – това е предупредителен сигнал, че диабетът е вън от контрол. В този случай лекуващият лекар трябва да прецени дали се налага да промени лечебния план, за да подпомогне контрола на кръвната захар. Защо? Научни проучвания показаха, че дългосрочният добър контрол на кръвната глюкоза намалява риска от появата на свързани с диабета здравни проблеми.

Намаляването с 1% на Hb A1c води до намаляване на:

– всички свързани с диабета усложнения с 21%

– свързаната с диабета смъртност с 21%

– общата смъртност с 14%

– усложненията на малките съдове с 37%

– периферната съдова болест и ампутациите с 43%

– миокардния инфаркт с 14%

– сърдечната недостатъчност с 16%

– оперативното лечение на катарактата с 19%…

(по данни на проучването UKPDS)

Чрез поддържането на кръвната глюкоза близко до нормалните граници, хората с диабет могат да спрат или да забавят пораженията, които високата кръвна глюкоза нанася на кръвоносните съдове и нервите. Усложненията на диабета МОГАТ да бъдат предотвратени и поради това усилията за подобряване на контрола си струват!

Колко често трябва да се изследва гликирания хемоглобин при хората с диабет?

Според съвременните препоръки – на всеки 6 месеца при добър контрол на диабета (постигане на целта HbА1с 6.5%) и на всеки три месеца при стойност над 6.5% или при промяна на лечението.

Хората, които са на инсулиново лечение трябва да контролират нивото на гликирания си хемоглобин на всеки три месеца.

Посъветвайте се с лекуващия лекар колко често трябва да измервате гликирания хемоглобин във вашия конкретен случай и какви стойности трябва да постигнете и поддържате.

Според съвременните препоръки – целите при хората със захарна болест са:

– НвА1с – 6.5%

– Кръвна глюкоза преди хранене – под 6 ммол/л

– Кръвна глюкоза два часа след нахранване – под 8 ммол/л

Из брошурата НвА1с Testing (Haemoglobin A1C), фирма Bayer