СПИСЪК НА ФИНКОВ ПАК СБЛЪСКА ИНТЕРЕСИ


vd 01/05/2003

Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарства в дългоочаквания позитивен списък на здравния министър Финков е вече факт. Тя бе публикувана в “Държавен вестник” и предизвика противоположни становища. Критериите за създаването на списъка с минимално необходимите лекарства за лечението на всички болести за пореден път станаха повод за противопоставяне на българските с чуждите фармацевтични производители.

Медикаментите в списъка на Финков ще бъдат записани по генерично название, т.е. по активно вещество, а не по търговска марка. Листата ще стане основа за съставянето на списъка с безплатни или частично платени лекарства, които се плащат от здравната каса.
Споровете между българските и чуждите компании са основно заради гарантираните плащания, които те ще получават от държавата, ако лекарствата им са в позитивния списък. Фармацевтичният пазар в България е за над 500 милиона лева, като повече от половината от тях се поемат от държавните институции.

Предвидените процедури за включване на лекарствата в списъка и за неговото обновяване са много бюрократични, смятат от Асоциацията на чуждестранните фармацевтични производители. Според тях така ще се забави достъпът на нови медикаменти до листата. Чуждите компании дадоха за пример изискването за включването на дадено лекарство да се подават 12 документа, а новите данни за актуализирането на списъка да се изпращат всяка година до 31 май. Непосилно изискване е и представянето на фармако-икономически анализ, а такъв в България могат да подготвят само един-двама специалисти, коментират от асоциацията.

Според Владимир Афенлиев от “Балканфарма” българските фармацевтични компании подкрепят създаването на позитивния списък. Според него винаги ще има разнобой в позициите на българските и чуждите производители. Причината е, че ние имаме интерес в списъците на здравното министерство и на касата да влизат лекарства с генерични названия, а чуждите конкуренти – оригинални и скъпи продукти, добави той.