НЯМА ПРЕГЛЕДИ ЗА НЕКОРЕКТНИТЕ ПЛАТЦИ


vd 01/05/2003

Управителният съвет на НЗОК одобри меморандум за съвместна работа на касата с Националния осигурителен институт (НОИ). С него се регламентира как и в какви срокове НОИ ще предоставя на здравната каса информация за длъжниците на здравноосигурителни вноски. Целта е да се ограничи достъпът на некоректните платци до медицински и стоматологични услуги, заплащани от касата.

Новите мерки влезнаха в сила от 16 април т.г. Първоначално ще се проверяват пациентите с новоиздадени протоколи за отпускане на скъпоструващи лекарства. На проверка за задължително здравно осигуряване подлежат и болните с вече действащи протоколи за отпускане на скъпоструващи лекарства, както и хронично болните – преди заверка на рецептурните книжки. Хората, които попадат в списъка на здравно неосигурените по вина на работодателя си, не губят правото да получават заплащани от НЗОК лекарства и ще получат безплатна медицинска помощ. На тези, които не са внасяли осигуровките си повече от три месеца, няма да им се предоставя безплатно лечение, направление за консултация или изследвания, както и лекарства.

От 1 юни т.г. медиците от доболничната помощ също ще бъдат информирани за длъжниците към НОИ и НЗОК. Когато представят месечните си отчети в касата, личните лекари ще получават справка за записаните в тяхната листа, а специалистите – за съответните диспансеризирани. Установените като здравно неосигурени ще трябва да си заплащат прегледите.

По данни на НОИ около 500 000 българи не плащат здравните си вноски, като числото се разминава с информацията на НЗОК, според която здравно неосигурените са около един милион. Лекарските списъци сочат, че 99% от населението има личен лекар. НОИ и касата ще сверят ЕГН-тата на здравноосигурените българи, за да стане ясно кои не плащат здравна вноска, а ползват безплатни лекарства и здравноосигурителни услуги. От ползваните безплатни лекарства 10-12% от пациентите не са плащали вноските си, което не е нормално.

Novo Nordisk