НОВ РЕД ЗА ИЗПИСВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ


vd 01/05/2003

От 16 април влязоха в сила новите изисквания за реда и начина за получаване на лекарствата, плащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За да се ограничи изписването на много медикаменти за определено заболяване, за лечението му касата ще плаща до три лекарства.

На една рецептурна бланка за лечение на едно заболяване лекарят има право да предпише до три лекарствени продукта от различни химико-терапевтични групи. Ако здравноосигуреният страда от няколко заболявания, лекарствата за всяко от тях се изписват на отделна рецепта.

Запазва се изискването лекарствата да се изписват в цели опаковки, и то само след извършен преглед. Лекарят предписва на хронично болния медикамент от реимбурсивния списък в най-подходящата опаковка, необходима за един курс на лечение и в количества, достатъчни до следващото посещение. Той може да издава рецепта преди изтичането на 30-дневния срок от предишното предписание. Улеснението се прави с цел изравняване на сроковете на предписване на лекарствата.

Съгласно Националния рамков договор (НРД) медикът е длъжен да осведоми здравноосигурените за вида на предписаните продукти, тяхното действие, възможните нежелани реакции, реда и начина на приемане и отпускане, евентуалния избор на фармацевтично еквивалентен продукт, включен в лекарствения списък на НЗОК, както и за сумата, която трябва да се доплати в аптеката.

По време на лечение по клинични пътеки в болница пациентите могат да получават от извънболничната помощ лекарства, плащани от НЗОК, само за хронични придружаващи заболявания, за които имат регистрирана рецептурна книжка преди датата на постъпването в болница.

Болните, които получават скъпоструващи лекарства по протоколи, не могат да ползват други медикаменти от реимбурсивния списък за същото заболяване. Изключение се допуска само при предписване на игли, спринцовки, глюкомери и тестленти за самоконтрол. Страдащите от повече от едно заболяване (например захарен диабет и болест на Паркинсон) ще получават необходимите им лекарства за всяко от тях. При установено неспазване на предписаната терапевтична схема по заверен протокол РЗОК има право да откаже заверка на протокол за следващ курс на лечение.

Novo Nordisk