ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ИНЖЕКТИРАНЕ НА ИНСУЛИНА


vd 01/05/2003

Милиони хора с диабет по света си правят инжекции с инсулин всеки ден – някои и многократно през деня и с въвеждането на новите аналози на инсулина и на различните готови инсулинови смеси, вероятността от грешки расте. Пациентите на инсулиново лечение трябва да познават видовете и действието на препаратите, които си поставят, за да сведат до минимум грешките

Разпознаване на инсулините по външния им вид

Термините “бистър” и “мътен” (суспензия) традиционно се използват за описание и разграничаване на бързодействащите разтворими инсулини (бистри) и на интермедиерните инсулини (мътни, суспензии).

С появата на фармацевтичния пазар на новия 24-часоводействащ “безпиков” инсулин Lantus (инсулин glаrgine) това описание вече не е вярно. Защо? Защото Лантус също е бистър (разтворим) в киселата среда на флакона. Едва инжектиран подкожно, той преципитира в неутралната среда на тялото (превръща се в неразтворима форма). Образуват се кристали, които започват да освобождават равномерно малки дози инсулин по време на цялото денонощие.

Американски автори (Adlersberg MA et al, Diabetes Care 2002, 25: 404-405) описаха два случая, когато пациенти са си направили бързодействащ инсулинов аналог Humalog (инсулин lispro) вместо glargine вечер преди сън поради “погрешна идентичност” на двата препарата.

Объркване на различни готови инсулинови смеси

В момента фармацевтичния пазар предлага готови инсулинови смеси, в които разтворимия (бързодействащия) инсулин и интермедиерния инсулин (NPH) са в различни съотношения – 10/90; 20/80, 30/70, 40/60 и 50/50.

Допълнително, наскоро се появи и готовата смес на инсулин аспарт/интермедиерен протаминизиран инсулин аспарт 30/70 (NovoMix 30), която може да се сбърка с готовата смес на разтворим инсулин/интермедиерен NPH 30/70 (Mixtard 30).

Неправилно съхраняване на инсулина

Инсулинът не обича високите температури или замразяването. Той не трябва да бъде излаган и на директна слънчева светлина. Инсулинът е белтък – при неправилно съхраняване може да денатурира и да загуби своята ефективност.

Веднъж отворен, флаконът с инсулин glargine трябва да се съхранява в хладилник или на възможно най-хладното място.

Оглеждайте флакона или пълнителя с вашия инсулин преди всяко инжектиране. Бързодействащите препарати, както и новият бавнодействащ инсулин Лантус трябва да бъдат бистри. Интермедиерният инсулин трябва да бъде мътен.

Неправилна техника на инжектиране и неизправност на устройствата за доставка на инсулина

Пациентите на инсулиново лечение трябва периодично да проверяват техниката си за инжектиране на инсулина, както и да използват правилно устройствата за неговата доставка (тип писалка). За целта, те получават начално и текущо обучение. Непрекъснато се публикуват и подробни инструкции в отделни брошури или на страниците на специализираните диабетни издания.

Тези, които сами смесват два вида инсулин (бързодействащ и интермедиeрен) в една спринцовка трябва да знаят как последователно да я заредят с правилните дози. При тези случаи грешките се дължат и на невнимание.

Спиране на инсулина по време на остро заболяване

Това е често допускана грешка! Много хора смятат, че по-време на остро заболяване, придружено от безапетитие, гадене, и повръщане не се нуждаят от инсулин, тъй като не се хранят. В действителност, по време на остро заболяване, което е стрес за организма, нуждите от инсулин често са по-високи от обичайните.

Съвети за безопасно боравене с инсулина:

– Пациентите с диабет, които са на лечение с бързодействащи инсулини и с Лантус (гларжин) е добре да използват писалки за поставяне на бързодействащите инсулини (Лантус се инжектира традиционно със спринцовка). Това премахва проблема от “объркване на идентичността” на двата вида инсулина поради бистрия им външен вид.

– Инсулин Лантус не трябва да се смесва с нито един друг вид инсулин или да се разрежда. При смесване или разреждане той може да помътнее и действието му да се промени непредвидимо.

– Проверявайте в аптеката дали сте получили правилния (предписания от вашия лекар) инсулин/инсулини или готови смеси

– Всички хора на инсулиново лечение трябва:

— да познават типа на използваните от тях препарати, както и времето на пиковото им действие (единствено инсулин Лантус няма изразен пик, но поради 24-часовото му действие хипогликемичните ефекти при него са с по-голяма продължителност)

— да проверяват периодично техниката за инжектиране на инсулина – повече грешки се правят от ветераните, които са по-малко внимателни или са отегчени от рутинните си задължения

— да знаят правилата за поведение по време на заболяване